FANDOM


36/27 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/29Arapça harfli ayet metni Edit

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

Kelime anlamlı meal Edit

1-Ve ma enzelna: indirmedik 2-ala kavmihi: halkının üzerine 3-mim ba'dihi: onun arkasından 4-min cündim: bir ordu 5-mines semai: gökyüzünden 6-ve ma künna münziliyn: indirecek de değildik

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Ve ondan sonra kavmine, gökten asker indirmedik ve helâk ettiklerimize bu çeşit asker de indirmemiştik zâten.

Ali Bulaç Meali Edit

Kendisinden sonra ise, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirecek de değildik.

Ahmet Varol Meali Edit

Ondan sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik; zaten indirecek de değildik.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik.


Edip Yüksel Meali Edit

Ondan sonra biz, halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirmeğe gerek duymadık.


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Arkasından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Arkasından ise kavmının üzerine Semâdan bir ordu indirmedik indirecek de değildik

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Ve onun kavmi üzerine ondan sonra gökten hiçbir ordu indirmedik ve Biz indirecekler de olmadık.

Muhammed Esed Edit

Ve ondan sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık:

Suat Yıldırım Edit

Onun vefatından sonra, kavminin üzerine, gökten bir ordu indirmedik, zaten bu âdetimizden de değildi.

Süleyman Ateş Meali Edit

Ondan sonra biz, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirici de değildik, (buna gerek yoktu).

Şaban Piriş Meali Edit

Ondan sonra, kavminin üzerine gökten ordular indirmedik. İndirecek de değildik.

Ümit Şimşek Meali Edit

Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. 

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

Yusuf Ali (English) Edit

And We sent not down against his People, after him, any hosts from heaven, nor was it needful for Us so to do.

M. Pickthall (English) Edit

We sent not down against his people after him a host from heaven, nor do We ever send.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Şimdi hiç şüphe yok ki, burada hatıra şöyle bir soru gelir: Böyle bir kahramanı, böyle yüksek bir öğütçü ve mücahidi öldüren o kavme Allah Teâlâ ne yaptı? Böyle bir soruya karşı buyuruluyor ki: Onun arkasıdan da kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Yani onu dinlemeyip öldüren kavmini de onun arkasından sağ bırakmadık, gerçi o şehidin arkasında ve Resullerin elinde bir ordu yoktu. Bununla beraber onlarla harp için gökten bir ordu da indirmedik, indirmiş de değildir. Yani bu gibi durumlarda gökten apaçık bir ordu indirivermek Allah'ın âdeti olmamış olduğu gibi, olağanüstü olarak da indirmedik. Daha doğrusu indirecek de değildik. Allah'ın bir kavmi mahvetmesi için öyle ordular indirmesine gerek yoktur. "Bedir" de, "Hendek"te melekler indirmesi bile sadece müminlere bir müjde ile kalblerini huzura kavuşturmak içindi. O bir iş dileyince sadece: "ol!" der, oluverir.


Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ve ondan sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirme gereği de duymadık:


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Bu mübarek âyetler de o elçileri takviye eden zâtın şehit edilmesi üzerine o şehir ahalisinin başına gelen ilâhi azabı bildiriyor. Peygamberleri inkâr eden, onlar ile alay eden kimselerin ne kadar pişmanlık içinde kalacaklarını ihtar ediyor. Peygamber zamanındaki inkarcıların da o eski helak olan kavimlerden ibret almadıklarına işaret ve hepsinin de ahirette bir muhakemeye tâbi tutulacaklarını beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: (Ve onun) 0 elçileri takviye için gelen üçüncü zâtın (kavmi üzerine ondan sonra) o zâtın şehit edilmesini veya cennete kaldırılmasını müteakip o kavmi helak etmek için (gökten hiçbir ordu indirmedik) öyle bir vasıtaya lüzum bulunmamıştır (ve biz indireceklerden olmadık) onları helak etmek için bir semavi ordunun gönderilmesinde bir hikmet görülmemişti. Onları mahvve perişan etmek için öyle büyük bir kuvvete ihtiyaç da yok idi.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.