FANDOM


36/2 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/4Arapça harfli ayet metni Edit

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

İnneke le minel murseliyn

Kelime anlamlı meal Edit

1-inneke:Emin ol ki sen 2-le minel murselin:Gerçekten peygamberliklegönderilen elçilerdensin.

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin.

Ali Bulaç Meali Edit

Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

Ahmet Varol Meali Edit

Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

Edip Yüksel Meali Edit

Sen elbette elçilerden birisin. 


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

2-3) Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim. Şüphe yok ki, sen, elbette (Peygamber) gönderilmiş olanlardansın.

Muhammed Esed Edit

Gerçek şu ki, sen Allah'ın elçilerinden birisin,

Suat Yıldırım Edit

Sen elbette gönderilen resullerdensin.


Süleyman Ateş Meali Edit

Kuşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin.

Şaban Piriş Meali Edit

Sen peygamberlerdensin.

Ümit Şimşek Meali Edit

Hiç kuşku yok ki, sen peygamberlerdensin.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Hiç kuşkusuz, sen, gönderilen elçilerdensin;


Yusuf Ali (English) Edit

Thou art indeed one of the messengers,

M. Pickthall (English) Edit

Lo! thou art of those sentt


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Gerçek şu ki, sen Allah'ın elçilerinden birisin, (2) 

2 - Bu ifade, önceki ayetin girişindeki ve tenbih edatının (burada "Düşün" diye çevrilmiştir) bir açıklamasıdır -yani: "Kur'an'daki bariz hikmet, senin Allah'ın bir elçisi olduğun gerçeğinin kanıtıdır." El-Kur'ânu'l-Hakîm'in "hikmetle dolu bu Kur'an" şeklinde çevrilmesi konusunda bkz. 10:1 ile ilgili not 2.Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

(3): Yüce Yaratıcının bir kısım kudret eserlerine dikkat nazarlarını çekerek akıllı kimseleri tefekküre sevketmek ve o Kerem Sahibi Mâbud'u nasıl birleyeceklerini ve teşbihte bulunacaklarını bildirmek.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.