Yenişehir Wiki
Advertisement
36/2 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/4Arapça harfli ayet metni[]

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Latin harflerine transcriptli metin[]

İnneke le minel murseliyn

Kelime anlamlı meal[]

1-inneke:Emin ol ki sen 2-le minel murselin:Gerçekten peygamberliklegönderilen elçilerdensin.

Abdülbaki Gölpınarlı[]

Şüphe yok ki sen, gönderilenlerdensin.

Ali Bulaç Meali[]

Gerçekten sen, gönderilen (elçi)lerdensin.

Ahmet Varol Meali[]

Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin


Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet Vakfı Meali[]

Sen şüphesiz peygamberlerdensin.

Edip Yüksel Meali[]

Sen elbette elçilerden birisin. 


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

Emîn ol ki sen o risaletle gönderilen Peygamberlerdensin

Ömer Nasuhi Bilmen[]

2-3) Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim. Şüphe yok ki, sen, elbette (Peygamber) gönderilmiş olanlardansın.

Muhammed Esed[]

Gerçek şu ki, sen Allah'ın elçilerinden birisin,

Suat Yıldırım[]

Sen elbette gönderilen resullerdensin.


Süleyman Ateş Meali[]

Kuşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin.

Şaban Piriş Meali[]

Sen peygamberlerdensin.

Ümit Şimşek Meali[]

Hiç kuşku yok ki, sen peygamberlerdensin.

Yaşar Nuri Öztürk[]

Hiç kuşkusuz, sen, gönderilen elçilerdensin;


Yusuf Ali (English)[]

Thou art indeed one of the messengers,

M. Pickthall (English)[]

Lo! thou art of those sentt


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

Muhammed Esed Tefsiri[]

Gerçek şu ki, sen Allah'ın elçilerinden birisin, (2) 

2 - Bu ifade, önceki ayetin girişindeki ve tenbih edatının (burada "Düşün" diye çevrilmiştir) bir açıklamasıdır -yani: "Kur'an'daki bariz hikmet, senin Allah'ın bir elçisi olduğun gerçeğinin kanıtıdır." El-Kur'ânu'l-Hakîm'in "hikmetle dolu bu Kur'an" şeklinde çevrilmesi konusunda bkz. 10:1 ile ilgili not 2.Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]

(3): Yüce Yaratıcının bir kısım kudret eserlerine dikkat nazarlarını çekerek akıllı kimseleri tefekküre sevketmek ve o Kerem Sahibi Mâbud'u nasıl birleyeceklerini ve teşbihte bulunacaklarını bildirmek.


Header gold.jpg
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim.jpeg   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Advertisement