FANDOM


36/40 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/42Arapça harfli ayet metni Edit

وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

Kelime anlamlı meal Edit

1-Ve ayetün: (Allah'ın varlığına)bir delil (de) 2-lehüm: onlar için 3-enna hamelna: taşımamız 4-zürriyyetehüm: onların soylarını 5-fil fülkil meşhun: dolu gemide

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Ve onlara bir delil de, soylarını, dopdolu gemide taşımamızdır.

Ali Bulaç Meali Edit

Onların soylarını dolu gemilerde taşımamız da kendileri için bir ayettir.

Ahmet Varol Meali Edit

Soylarını yüklü gemide taşımamız da onlar için bir ayettir.

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir.

Edip Yüksel Meali Edit

Onlar için bir başka ayette, insan soyunu yüklü gemide taşımamızdır.


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Onlara bir delil de o dolu gemide zürriyetlerini taşımamız;

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Bir âyet de onlara o dolu gemide zürriyyetlerini taşımamız

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Ve onlar için bir alâmettir, onların çoluk çocuklarını dolmuş bir gemiye muhakkak bizim yükletmiş olmamız.


Muhammed Esed Edit

Onlar için bir işaret de, soylarını/hemcinslerini dolu gemilerle (denizlerde) taşımamızda

Suat Yıldırım Edit

Bir delil daha onlara:Nesillerini dopdolu gemilerde taşımamızdır.

Süleyman Ateş Meali Edit

Onlar için bir âyet de, onların çoçuklarını dolu gemide taşımamız,

Şaban Piriş Meali Edit

Soylarını dolu bir gemide taşımamız da onlar için bir ayettir.


Ümit Şimşek Meali Edit

Onlar için bir âyet de, nesillerini dolu gemide taşımamızdır.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Zürriyetlerini o dopdolu gemilerde taşımamız da onlar için bir ayettir.

Yusuf Ali (English) Edit

And a Sign for them is that We bore their race (through the Flood) in the loaded Ark;

M. Pickthall (English) Edit

And a token unto them is that We bear their offspring in the laden ship,


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Bizim, dolu gemide nesillerini taşımamız da kendileri için bir delildir. "Dolu gemi" denilince önce Hz. Nuh'un gemisi hatıra gelir. Fakat burada "nesilleri" kaydı, bunu kastetmeye engeldir. Bu karîne (ipucu) ile burada "dolu gemi", hamile kadınların rahimlerinden mecazdır, beliğ bir istiâredir. Evet babanın sülbünden (belinden) bir tufan ile atılan nesiller, anaların rahimlerinde Hz. Nuh'un gemisi gibi bir kurtuluş gemisi bulur.


Muhammed Esed Tefsiri Edit

Lafzen, "yüklü gemide": "gemi," burada çoğul bir anlam taşıyan tekil cins ismi olarak kullanılmıştır. Buradaki "soylarını/hemcinslerini" terimi, genel olarak insan cinsini ifade etmektedir (karş. sık sık tekrarlanan "Âdemoğulları" ifadesi). Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Bu mübarek âyetler de Allah Teâlâ'nın kulları hakkındaki diğer bir büyük nimetini bildiriyor. Onlant bir rahmet eseri ve bir uyanma vesilesi almak üzere takdir edilen vakte kadar yaşatıp faydalandırmış olduğunu ihtar ediyor. Bir kısım insanların ise bu kavuştukları nimetleri takdir ve kendilerini Allah'ın birliğinden haberdar eden delileri kabul etmeyip onlardan kaçınır olduklarını teşhir buyurmaktadır. Şöyle ki: (Ve onlar için) İnsanlara mahsus (bir alâmettir) Cenab-ı Hak'kın kudretine ve kulları hakkındaki rahmet ve yardımına işaret eden bir delildir. (Onların evlat ve iyalini) İnsanların çoluk ve çocuklarını (dolmuş bir gemiye muhakkak bizim yükletmiş olmamız) Evet.. Cenab-ı Hak, denizlerde cereyan eden ve birçok insanları, hayvanları, eşyayı içine almış bulunan gemileri insanların emnine vermiştir. İnsanlar, ticaret için, seyahat için o gemilere birer, denizlere açılırlar. İnsanları öyle gemilere kavuşturan ve koruyan şüphe yok ki, Allah Teâlâ'dır. Aksi durumda böyle bir hareket mümkün olamaz. Cemiler, parçalanırlar, içindekiler de mahvolur giderler.

"Bir görüşe göre buradaki zürriyetten maksat, önceki babalardır. Cemiden maksat da, Nuh Aleyhisselâm'ın gemisidir. 0 gemiye binenler, tufandan kurtulmuş, selâmet sahiline ermişlerdi.

Zürriyet tâbiri, evlat ve torunlar için ku lan ı İd iğ ı gibi baba ve dedeler için de kullanılır.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.