Yenişehir Wiki
Advertisement
36/41 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/43Arapça harfli ayet metni[]

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ


Latin harflerine transcriptli metin[]

Ve halakna lehüm mim mislihi ma yarkebun

Kelime anlamlı meal[]

1-Ve halakna: yaratmamızdır 2-lehüm: kendileri için 3-mim mislihi: benzeri 4-ma yarkebun: binecekleri(varlıklar)

Abdülbaki Gölpınarlı[]

Ve daha da buna benzer nice binecekleri şeyler yarattık onlara.

Ali Bulaç Meali[]

Ve onlar için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri yaratmamız da.

Ahmet Varol Meali[]

Ve onlar için üzerine bindikleri bunun gibi şeyler yaratmamız da.


Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.

Diyanet Vakfı Meali[]

Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık.

Edip Yüksel Meali[]

Aynı şekilde, sürmeleri için onun bir benzerini yarattık.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

ve kendilerine o gibisinden binecek şeyler yaratmamızdır.

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

ve kendilerine o misilliden binecekleri şeyler yaratmamızdır

Ömer Nasuhi Bilmen[]

Ve onlar için onun mislinden biner oldukları şeyleri de yarattık.

Muhammed Esed[]

ve (yolculuklarında) binek olarak kullanabilecekleri benzer araçlar yaratmamızda (bulunmakta)dır;


Suat Yıldırım[]

Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız...

Süleyman Ateş Meali[]

Ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamızdır.

Şaban Piriş Meali[]

Ve onlar için, daha başka taşıtlar da yarattık.

Ümit Şimşek Meali[]

Bunun gibi, binecekleri daha nice şeyleri Biz onlar için yarattık.

Yaşar Nuri Öztürk[]

Onlar için gemilere benzer, binecekleri başka şeyler de yarattık.


Yusuf Ali (English)[]

And We have created for them similar (vessels) on which they ride.

M. Pickthall (English)[]

And have created for them of the like thereof whereon they ride.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

Kendileri için onun gibi binecek şeyler de yarattık. Bu bütün deniz ve kara bineklerini içine alır.


Muhammed Esed Tefsiri[]

Karş. 16:8 ve ilgili not 6. Bu her iki pasajda da insanın üstün mahareti, Allah'ın yaratıcılığının doğrudan bir ifadesi olarak gösterilmektedir

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]

(Ve onlar için) İnsan nev'ine mahsus almak üzere (bunun gibi) gemi gibi nakil vasıtası olacak şeylerden insanların (binecekleri şeyleri de, yarattık) karalarda yürümek için develer, atlar mandalar gibi şeyleri de meydana getirdik. Ve Hz. Nuh'un gemisi gibi bilâhare nice gemiler de Cenab-ı Hak'kın verdiği bir kuvvet, bir kabiliyet ile meydana getirilmiştir.

"Bu âyeti kerime, yeryüzünde ve havalarda gidiş-gelişi temin eden otomobilleri, trenleri, uçakları da kapsamaktadır. Çünki bunların asıl maddelerini yaratan, bunlara o hareket ve sür'ati veren, onları muhafaza eden de yine Alemlerin Yaratıcı s ı 'd ı r. Bunları meydana getirmeğe çalışan, muvaffak olan insanları da yaratan, onlara o kabiliyeti veren de yine o Yüce Yaratıcı'dır. Eğer O'nun yaratması kabiliyet vermesi olmasa idi hiçbir şey ne meydana gelebilirdi ve ne de başka birşeyi meydana getirebilirdi.


Header gold.jpg
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim.jpeg   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Advertisement