FANDOM


36/43 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/45Arapça harfli ayet metni Edit

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

İlla rahmetem minna ve metaan ila hiyn

Kelime anlamlı meal Edit

1-İlla rahmeten: (ancak)gelecek bir rahmet 2-minna: tarafımızdan 3-ve metâan:ve yaşatmanın 4-ilâhîn: bir zamana kadar

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Ancak bizden bir rahmet olur ve bir zamanadek yaşayıp geçinmeleri takdîr edilmiş bulunursa o başka.

Ali Bulaç Meali Edit

Ancak bizden bir rahmet olması ve (onları) belirli bir zamana kadar yararlandırmamız başka.

Ahmet Varol Meali Edit

Sadece tarafımızdan bir rahmet ve bir süreye kadar yararlandırma dolayısıyla (onları hayatta tutuyoruz).


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır.


Edip Yüksel Meali Edit

Bunun yerine, bizden bir merhamet görürler ve belli bir süreye kadar yaşatılırlar.

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak için başka

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Ancak bizden bir rahmet olarak ve bir zamana kadar müstefit kılmak için (dilersek onları kurtarırız).


Muhammed Esed Edit

meğer ki Biz onlara katımızdan bir rahmet ve (biraz daha fazla) hayat bağışlayalım.

Suat Yıldırım Edit

Sadece Biz’den ulaşacak bir rahmet ve onları bir vâdeye kadar yaşatma irademizle hayatta kalabilirler.

Süleyman Ateş Meali Edit

Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar yaşatma vardır (acıyarak onları bir süre yaşatırız).

Şaban Piriş Meali Edit

Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar geçimlik verilmiş ola.

Ümit Şimşek Meali Edit

Ancak tarafımızdan bir rahmetle ve belirli bir zamana kadar yaşatılmak üzere kurtulurlarsa, o başka.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha nimetlensinler diye kurtarılırlar.

Yusuf Ali (English) Edit

Except by way of Mercy from Us, and by way of (worldly) convenience (to serve them) for a time.

M. Pickthall (English) Edit

Unless by mercy from Us and as comfort for a while.


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Ancak bizden bir rahmet ile ve bir zamana kadar yaşatmak için olursa başka. Ancak o takdirde kurtarılırlar. 


Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

İşte o Kerim Yaratıcı buyuruyor ki: (Ancak) Dilersek (bizden bir rahmet olarak) onları o felâketten muhafaza ederiz (ve bir zamana kadar) ecelleri nihayet buluncaya değin onları yaşatıp (yararlandırmak için) o felâketten kurtarırız. Evet.. Birçok kere gemiler denizlerde parçalanırlar, sular içinde kalırlar ve yine birçok kere uçaklar vesâir nakil vasıtaları düşer, bir yere çarpar. Bununla beraber içinde olanlar kısmen veya tamamen ölmeyip hayatta kalırlar. Bütün bunlar birer ilâhi takdir eseridir. Herhalde Allah'ın korumasına sığınıl mal id ı r, bu gibi hâdiselerden ibret alarak Hak Teâlâ'nın varlığına, kudretine güzelce itikat edilmelidir.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.