FANDOM


36/4 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/6Arapça harfli ayet metni Edit

تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Tenziylel aziyzir rahiym

Kelime anlamlı meal Edit

1-tenzilel:bölüm bölüm indirdiği 2-azizir: çok güçlü olan 3-rahim:Çok acıyan (Allah)

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Üstün ve rahîm tarafından indirilmiştir.

Ali Bulaç Meali Edit

(Kur'an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah')ın indirmesidir.

Ahmet Varol Meali Edit

(Kur'an) güçlü ve merhametli olan (Allah)'ın indirmesidir.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

(5-6) Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

(5-6) Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

(Bu Kur'an) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.

Edip Yüksel Meali Edit

 Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir.


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Güçlü ve çok merhametli Allah'ın peyderpey indirdiği vahyi ile.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Tenziliyle o azîz rahîmin


Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(O Kur'an) Rahîm olan Allah Teâlâ tarafından indirilmiştir.

Muhammed Esed Edit

Kudret Sahibi ve Rahmet Kaynağı'ndan indirilmiş olan(ın sayesinde),


Suat Yıldırım Edit

(5-6) O, azîz ve rahîmden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış, hâliyle, kendileri de gaflette giden, bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.


Süleyman Ateş Meali Edit

Yani üstün ve çok esirgeyen Allâh'ın indirdiği (Kur'ân yolu) üzerindesin.

Şaban Piriş Meali Edit

Güçlü ve merhametlinin indirmesidir.

Ümit Şimşek Meali Edit

Bu Kur'ân ise herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah tarafından indirilmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Azîz ve Rahîm'in indirdiği üzeresin.

Yusuf Ali (English) Edit

It is a Revelation sent down by (Him), The Exalted in Might, Most Merciful,

M. Pickthall (English) Edit

A revelation of the Mighty, the Merciful,

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

5-6-Bu Kur'ân'ın indirilişinin hikmeti korkutup sakındırman için. Yani bu dünyanın bir âhireti bulunduğunu, sonunda hep o çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'ın huzuruna varılıp hesap verileceğini, doğru yoldan gitmeyenlerin, tehlikeden korunmayanların sonlarının kötü olduğunu haber verip sakındırasın diye. Bir kavmi ki, babaları korkutulmadı. Pek uzak dedelerine değilse de yakın babalarına uyarıcı, yani Allah korkusunu anlatacak peygamber gönderilmedi de onlar, o kavim gafil kimselerdir. Doğru yolun ne olduğundan, sonucun nereye varacağından haberleri yoktur. 

Kasas Sûresi'nde "Andolsun ki biz, ilk kuşakları helâk ettikten sonra Musa'ya kitap verdik.." (Kasas, 28/43) âyetinde açıklandığı üzere Musa'ya Tevrat, ilk kuşakların helâk edilmesinden sonra verilmişti. O zamandan Hz. Muhammed'in peygamberliğine kadar geçen orta kuşaklar arasında İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderilmiş olduğu halde, Araplara doğrudan doğruya bir peygamber gönderilmemiş olduğundan büsbütün gaflet ve dini bilgilerden mahrumiyet içindeydiler. Böylece Allah'ın rahmeti, Kur'ân'ın Arapça olmasını ve son peygamberin Araplardan gelmesini gerektirmişti. Gerçi Kur'ân'ın uyarısı Araba mahsus değil ve Resulullah, "Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir dönemde bize ne bir müjdeci, ne de bir uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye, size açıkça anlatan peygamberimiz gelmiştir. İşte böylece size müjdeci de, uyarıcı da gelmiş." (Mâide, 5/19) buyurulduğu üzere, hem bütün kitap ehline gönderilmiş, hem de "Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik." (Sebe', 34/28) âyetinin ifadesince bütün insanları davetle görevli bir müjdeci ve uyarıcı ise de, bu davet ve uyarı işin başında "En yakın akrabalarını uyar." (Şuarâ, 26/214) emri uyarınca, en yakınından "Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın." (İbrahim, 14/4) âyeti gereğince de Araptan başlayacaktı. Çünkü bunlar büsbütün gâfildiler.Muhammed Esed Tefsiri Edit

Kudret Sahibi ve Rahmet Kaynağı'ndan indirilmiş olan[ın sayesinde], (3) 

3 - Karş. 34:50 -"Eğer doğru yoldaysam, bu, Rabbimin bana vahyi sayesindedir".


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

5. -0 Kur'an- üstün ve çok merhametli olan Allah Teâlâ tarafından indirilmiştir.

5. Evet.. Ey Yüce Peygamber!. 0 apaçık Kur'an (Aziz) bütün celâl sıfatlariyle vasıflanmış ve (rahim) bütün ikram ve ihsan sıfatlarına toplamış (olan Allah) Teâlâ (tarafından indirilmiştir.) senin vasıtanla bütün insanlığa öyle bir hidayet rehber verilmiştir.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.