Yenişehir Wiki
Advertisement

{eser | önceki= 36/57 | sonraki= 36/59 | başlık=Yasîn Suresi | bölüm= | yazar=Kuran-ı Kerim | notlar= }}

Arapça harfli ayet metni[]

سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ


Latin harflerine transcriptli metin[]

Selamün kavlem mir rabbir rahiym

Kelime anlamlı meal[]

1-Selamün: bir selam (var)onlara) 2-kavlen: sözlü 3-mir rabbir rahiym: rahîm olan Rabden

Abdülbaki Gölpınarlı[]

Onlara, rahîm Rabden söylenen söz de esenlik size sözüdür.

Ali Bulaç Meali[]

Çok esirgeyen Rabb'dan onlara bir de sözlü "Selam" (vardır).

Ahmet Varol Meali[]

Merhamet sahibi Rabdan onlara sözlü selâm vardır.


Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).

Diyanet Vakfı Meali[]

Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır.

Edip Yüksel Meali[]

Rahim olan Rab'den söz olarak "selam" vardır. 


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

Merhametli Rabbin kelamı bir «Selam» olacak.

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

Bir selâm, rahîm bir rabdan kelâm

Ömer Nasuhi Bilmen[]

Rahîm olan Rabden kavlen bir selâm da vardır.

Muhammed Esed[]

rahmet saçıcı Rabbin sözüyle gelen katıksız bir huzur ve rahatlık içinde."

Suat Yıldırım[]

Rabb-i Rahim’den sözle olan bir selâm yine onlara...

Süleyman Ateş Meali[]

Çok esirgeyen Rabden (onlara) sözle selâm (vardır).

Şaban Piriş Meali[]

Merhametli Rab’den sözlü selam vardır

Ümit Şimşek Meali[]

Bir de, rahmeti bol bir Rabden sözlü selâm vardır.

Yaşar Nuri Öztürk[]

Rahîm Rab'den bir de sözlü selam!

Yusuf Ali (English)[]

Peace a Word (of salutation) from a Lord Most Merciful.


M. Pickthall (English)[]

The word from a Merciful Lord (for them) is: Peace!

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

55-58- Haberiniz olsun ki, cennetlikler, salih amellerle cennete sahip olanlar. Gerçi cennete girmek, esas itibarıyla Allah'ın lütfuyladır. Fakat "ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz" buyurulması itibarıyla burada bu mânâ hatırlatılmıştır. "meyve" denmesi de sırf zevkten çok, çalışmanın meyvesine işaret eder. Erîkeler. Erike, haclede, yani gelin odasında döşenen süslü koltuktur. Ve onlara iddia ettikleri, istedikleri var, davayı kazandılar, yani selam var Rahîm olan, yani sonunda müminleri rahmetiyle murada erdiren ve ortağı benzeri olmayan bir Rabden doğrudan doğruya söylenen bir selam. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v.) demiştir ki: "Cennet ehli nimetleri içinde zevke ererlerken kendilerine bir nur parıldar, başlarını kaldırır bakarlar ki üzerlerinden Rab, kendilerini cemalinin şerefi ile şereflendirmiş. "Ey cennet ehli!

Muhammed Esed Tefsiri[]

Bu bileşik ifade ["huzur ve rahatlık",] sanırım, selâm kavramının bu bağlamdaki en uygun karşılığıdır. Bu terimin daha geniş bir izahı için, selâm'ın "kurtuluş" olarak çevrildiği 5:16 ile ilgili not 29'a bakınız.

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]

Özellikle o mes'ut cennet ehli için (Rabim olan) Allah'ın rızasını kazanmaya çalışan kulları hakkında lütf ve ihsanı sonsuz bulunan (Rab'den) o Kâinatın terbiyecisi olan Yüce Yaratıcı tarafından (söz olarak bir selâm..) da vardır ki, bu cennetlerdeki bütün nimetlerin, lütufların üstünde ilâhi bir ihsandır. Bu ilâhî selâm, ya melekler vasıtasiyle olur veya fazladan bir ikram olmak için bizzat Cenab-ı Hak tarafından vuk'u bulur. "Allah Teâlâ Hazretleri cennette kullarına ilâhi cemalini kendi sânına lâyık bir şekilde göstermek lütfunda bulunacaktır ve onlara hitaben selâm vererek onların değerini, mânevi zevkini kat kat arttırmış olacaktır.

Hz. Câbir Radiallâhü Anh'dan birçok zâtların rivayet ettikleri bir hadis-i Nebevi'de beyan buyurulduğu üzere cennet ehli, nimetler içinde bulunurken kendilerine karşı bir nur parlamaya başlayacak, başlarını yukarıya kaldırınca yukarılarından Allah'ın cemalini görmeğe muvaffak olacaklar, Yüce Allah onlara "Esselâm-ü Aleyküm ya ehlel cennet Selam üzerinize olsun ey cennet ehli" diye hitap buyuracak ve onlara lütfuyla bakacak, onlar da Hak Teâlâ'ya bakıp durdukça başka hiçbir nimete iltifatta bulunmayacaklar, sonra o tecelli onlardan ayrılınca onun nuru, bereketi onların ikametgâhlarında baki kalacaktır. Ne büyük bir muvaffakiyeti. Sirac-ül Münîr, Tefsir-i

Alûs'î."

§ Selâm; Her çirkin şeyden emin olmaktır, her istenen şeye kavuşmaktır. Allah'ın Selâmı ise bütün ruhani ve cismani nimetlerin üstünde yüce bir lütuftur. Cenab-ı Hak cümlemize nasip buyursun. Amin..


Header gold.jpg
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim.jpeg   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Advertisement