FANDOM


{eser | önceki= 36/73 | sonraki= 36/75 | başlık=Yasîn Suresi | bölüm= | yazar=Kuran-ı Kerim | notlar= }}

Arapça harfli ayet metni Edit

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

Kelime anlamlı meal Edit

1-Vettehazu: edindiler 2-min dunillahi: Allahtan başka 3-aliheten: ilahlar 4-leallehüm yünsarun: güya yardım edilecekler


Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Ve bir yardıma ermek için Allah'ı bırakırlar da başka mâbutlar kabûl ederler.

Ali Bulaç Meali Edit

Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler.

Ahmet Varol Meali Edit

74.Belki yardım görürler diye Allah'tan başka ilâhlar edindiler.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilâhlar edindiler.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler.

Edip Yüksel Meali Edit

74. ALLAH'tan başka tanrılar edindiler. Belki kendilerine yardım ederler diye


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Tuttular bir de Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Tuttular da Allahdan başka bir takım ilâhlar edindiler gûya yardım olunacaklar

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Onlar, belki yardım olunurlar diye Allah'tan başkasını mabutlar ittihaz ettiler.

Muhammed Esed Edit

Ama (tam tersine,) onlar, kendilerine yardım edecekleri (ümidiyle) Allah'tan başka ilahlar edindiler, (oysa bilmezler ki)


Suat Yıldırım Edit

Tuttular, Allah’tan başka tanrılar peşine düştüler, güyâ ki yardıma nâil olacaklar!


Süleyman Ateş Meali Edit

Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.

Şaban Piriş Meali Edit

Kendilerine yardımlarını umarak Allah’tan başka ilahlar edindiler.

Ümit Şimşek Meali Edit

74: Bir de, sanki kendilerine bir yardımı dokunacakmış gibi, Allah'tan başka tanrılar edindiler. 

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler.

Yusuf Ali (English) Edit

Yet they take (for worship) Gods other than Allah, (hoping) that they might be helped.

M. Pickthall (English) Edit

And they have taken (other) gods beside Allah, in order that they may be helped.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

71-76- Şunu da mı görmediler, o gafiller ki, uyanmıyorlar. Biz kendileri için ellerimizin yaptığı şeylerden, yani başka hiçbir sanatın katkısı olmayıp, doğrudan doğruya kendimizin var ettiğimiz nimetlerden en'am, yumuşak hayvanlar yarattık... Bu hatırlatmada birçok yönlerden incelikler vardır ki, bunu tefsirden çok, okuyanların zevki takdir edecektir. Muhammed Esed Tefsiri Edit

74. Ama [tam tersine,] onlar, kendilerine yardım edecekleri [ümidiyle] Allah'tan başka ilahlar (43) edindiler, [oysa bilmezler ki] 

43 - Yahut: "Allah'la beraber başka ilahlar". Her iki halde de bu ifade, bilinçli olarak tapınılan nesneleri -putlar, muhayyel üstün güçler, ilahlaştırılan kişiler, azîzler vb.- ve bilinçli olarak "tapınılmayan", fakat neredeyse taparcasına saygı ve bağlılık gösterilen iktidar/otorite, zenginlik veya "şans" gibi soyut kavramları anlatır. Kur'an'da bu vb. bağlamda kullanılan ittehazû fiili (lafzen, "kendileri için kabul ettiler" [veya "etmektedirler"]) özellikle işaret edilen geniş anlam demetine tam uygun düşmektedir, çünkü kişinin bir şeyi -ister somut isterse soyut nitelikte olsun- kendi özel faydası veya zevki için kullanması anlamını taşımaktadır.


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

74. 0 bir kısım insanların cehaletine, pek divânece düşüncelerine bakınız ki: (Onlar, belki yardım olunurlar diye Allah'tan başkasını mabut edindiler) Bir takım putlara tapmakta bulundular, o putlardan bir şefaat, bir faide beklemektedirler. Hiç öyle mahlûk ve kendilerini bile bilip korumaktan âciz şeyler, Mabut olabilirler mi?. Onlardan bir faide beklen ilebilir mi?.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.