FANDOM


{eser | önceki= 36/81 | sonraki= 36/83 | başlık=Yasîn Suresi | bölüm= | yazar=Kuran-ı Kerim | notlar= }}

Arapça harfli ayet metni Edit

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

innemâ emruhû izâ erâde şeyen en yegûle lehû kün feyekûn

Kelime anlamlı meal Edit

1-innemâ: sadece 2-emruhû: onun işi 3-izâ erâde: isteyince 4-şeyen: bir şeyi 5-en yegûle: demektir 6-lehû: ona 7-kün: ol 8-feyekûn:(o da hemen) oluverir

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Gökleri ve yeryüzünü yaratanın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet ve o, her şeyi yaratan mâbuttur, her şeyi bilir.

Ali Bulaç Meali Edit

Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini yaratmağa kadir değil mi? Elbette (öyledir); O, yaratandır, bilendir.

Ahmet Varol Meali Edit

82.Bir şeyi istediğinde O'nun emri sadece ona: "Ol" demesidir. O da hemen oluverir.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır.

Edip Yüksel Meali Edit

82. Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece "Ol!" der ve o da hemen oluverir.  


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Yaratan O, her şeyi bilen O!

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ya Gökleri ve Yeri yaratan onlar gibisini yaratmağa kadir değil midir? Elbette kadir, hallâk o, alîm o


Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Gökleri ve yeri yaratmış olan, onların mislini yaratmaya kâdir değil midir? Elbette kâdirdir. Ve O bihakkın bilen, yaratandır.


Muhammed Esed Edit

Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, (yok olanların) yerine onlar gibi (yeni)lerini yaratmaya muktedir olamaz mı? Elbette olur! Zaten O her şeyin bilgisine sahip olan Yaratıcı'dır:

Suat Yıldırım Edit

Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı kadir!Elbette kadir!Hallâk O’dur, alîm O’dur!(Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O’dur).

Süleyman Ateş Meali Edit

Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O, çok bilen yaratıcıdır.

Şaban Piriş Meali Edit

Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü O, her şeyi bilen mükemmel yaratıcıdır.

Ümit Şimşek Meali Edit

82: Birşeyin olmasını dilediğinde, Onun işi "Ol" demekten ibarettir; o da oluverir. 

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Her şeyi bilen Alîm, sürekli yaratan Hallâk O'dur.

Yusuf Ali (English) Edit

Is not He Who created the heavens and the earth able to create the like thereof? Yea, indeed for he is the Creator Supreme, of skill and knowledge (infinite).

M. Pickthall (English) Edit

Is not He Who created the heavens and the earth, Able to create the like of them? Aye, that He is! for He is the All-Wise Creator,


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

82-*} O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "ol!" demektir. O hemen oluverir. Muhammed Esed Tefsiri Edit

82. O, Tek'tir, Biricik'tir, (48) öyle ki bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece "Ol!" der -ve o (şey hemen) oluverir. 

48 - Bu, innemâ emruhû ifadesinin karşılığıdır -emr terimi, bu örnekte, şe'n ("var olma durumu" [veya "biçimi"]) ile eş anlamlıdır. Allah'ın yaratıcılığının benzersizliği, innemâ tahsis edatı ile vurgulanmaktadır.


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

. Evet.. (O'nun) O kâinatın Yaratıcısının (emri) ilahlık sânı ve rablık vasfı şöyledir ki, O (birşeyi murat ettiği zaman) çeşitli mahiyetteki şeylerden herhangi birini yaratmak dilediği vakit (O'na ancak ol demesidir ki,) yani: Vücude gelmesini dilemesidir ki, (o da hemen oluverir) o da derhal varlık sahasına gelir.

"Böyle bir kün = ol!" emrinden maksat, bir misâlden, yani: Allah'ın kudretinin yöneldiği şeyde hemen tesirini göstererek o şeyin derhal vücuda gelmesinden ibarettir. Binaenaleyh Yüce Yaratıcı ölmüş insanların da tekrar hayat bulmalarını istediği vakit, hepsi de hemen yeniden teşekkül eder, hayata ererek varlık alanına atılmış olurlar.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.