FANDOM


أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

Eted’ûne ba’len ve tezerûne ahsenel hâlikîn(hâlikîne).

1. e : mı
2. ted'ûne : tapıyorsunuz
3. ba'len : ba'l (bir put adı)
4. ve tezerûne : ve bırakıyorsunuz
5. ahsene : ahsen, en güzel
6. el hâlikîne : yaratıcı
İmam İskender Ali Mihr : Siz (bir put olan) Ba'le mi tapıyorsunuz? Ve Yaratıcılar'ın En Güzeli'ni (Allah'ı) terk mi ediyorsunuz (vaz mı geçiyorsunuz)?
Abdulbaki Gölpınarlı : Ba'l'i mi çağırırsınız da yaratıcıların en güzelini bırakırsınız.
Abdullah Parlıyan : Ba'l putuna yalvarıp yakarıp, sanatkarların en güzeli olan Allah'ı bir kenara mı bırakırsınız?
Adem Uğur : Yaratanların en iyisini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.
Ahmed Hulusi : "Ba'l'e (dört yüzü olan altından heykel) tapınıp ve yaratanların en güzelini mi (Ahsen-ül Halikîn) bırakıyorsunuz?"
Ahmet Tekin : 'Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba’l’e mi tapıyor, yalvarıyorsunuz?'
Ahmet Varol : Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz? [3]
Ali Bulaç : "Siz Ba'le tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Allah'ı) mı bırakıyorsunuz?"
Ali Fikri Yavuz : O en güzel yaradanı bırakıb da Ba’l isimli puta mı tapıyorsunuz?
Bayraktar Bayraklı : “Ba‘l adlı puta tapıyorsunuz da, en güzel yaratıcıyı terk mi ediyorsunuz?”
Bekir Sadak : (124-12) 6 Milletine: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Yaratanlarin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, onceki babalarinizin da Rabbi bulunan Allah'i birakip da Baal putuna mi taparsiniz?» demisti.
Celal Yıldırım : (125-126) Siz, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbı olan Allah'ı, yaratanların o en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi tapıp yalvarıyorsunuz?» demişti.
Cemal Külünkoğlu : “Yaratanların en güzelini bırakıp Ba'l (adlı puta) mı tapıyorsunuz?”
Diyanet İşleri (eski) : (124-126) Milletine: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?' demişti.
Diyanet Vakfi : (124-126) (İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.
Edip Yüksel : En güzel Yaratanı bırakıp Ba'le mi taparsınız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir ba'le mi yalvarıyorsunuz bırakıb da o ahsenülhâlikîni
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O en güzel yaratanı bırakıp da Ba'le mi yalvarıyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (124-126) Hani o kavmine: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da «Ba'l'e» (Ba'l ismindeki puta) mi yalvarıyorsunuz?» dedi.
Fizilal-il Kuran : Yaratanların en güzeli olan Allah'ı bırakıp da Ba'l putuna mı tapıyorsunuz?
Gültekin Onan : "Siz Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Tanrı'yı) mı bırakıyorsunuz?"
Hasan Basri Çantay : (125-126) «O en güzel Yaradanı, sizin de, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allâhı bırakıb da «Ba'l» e mi tapıyorsunuz»?
Hayrat Neşriyat : (125-126) 'Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı bırakıp da Ba'l’e mi yalvarıyorsunuz?'
İbni Kesir : Yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız?
Kadri Çelik : “Siz yaratıcıların en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız?”
Muhammed Esed : Ba'l'e yalvarıp sanatkarların en güzelini, (Allah'ı) bırakır mısınız,
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ba'l'e mi tapınırsınız? Ve Hâlikların en güzeline (ibadeti) terk mi edersiniz?»
Ömer Öngüt : "Ba'l putuna tapıp yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?"
Şaban Piriş : Yaratıcıların en iyisini bırakıp Ba’l’e mi yalvarıyorsunuz?
Suat Yıldırım : (124-126) Hani o halkına şöyle demişti: "Siz hâla şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o Mükemmel Yaradanı bırakıp hâla Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?"
Süleyman Ateş : "Ba'l'e yalvarıyorsunuz da, bırakıyor musunuz, yaratıcıların en güzelini?"
Tefhim-ul Kuran : «Siz Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzeli (olan Allah'ı) mı bırakıyorsunuz?»
Ümit Şimşek : 'O en güzel Yaratıcıyı bırakıp da Ba'l putuna mı tapıyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : "Bal'e yalvarıp yakarıyor, yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.