وَاللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

Allâhe rabbekum ve rabbe âbâikumul evvelîn(evvelîne).


1. allâhe : Allah
2. rabbe-kum : sizin Rabbiniz
3. ve rabbe : ve Rab
4. âbâi-kum : sizin babalarınız, atalarınız
5. el evvelîne : evvelkiler


Diyanet İşleri : (125-126) “Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”
Abdulbaki Gölpınarlı : O Allah'tır ki Rabbinizdir sizin ve Rabbidir gelip geçmiş atalarınızın.
Adem Uğur : Sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı?
Ahmed Hulusi : "Rabbiniz Allâh, önceki atalarınızın da Rabbi'dir!"
Ahmet Tekin : 'Rabbiniz Allah’ı, önceki atalarınızın Rabbini mi bırakıyorsunuz?'
Ahmet Varol : Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı.'
Ali Bulaç : "Allah ki, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir."
Ali Fikri Yavuz : Allah sizin de Rabbinizdir, evvelki atalarınızın da Rabbidir.
Bekir Sadak : (124-12) 6 Milletine: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Yaratanlarin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, onceki babalarinizin da Rabbi bulunan Allah'i birakip da Baal putuna mi taparsiniz?» demisti.
Celal Yıldırım : (125-126) Siz, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbı olan Allah'ı, yaratanların o en güzelini bırakıp da Ba'l'e mi tapıp yalvarıyorsunuz?» demişti.
Diyanet İşleri (eski) : (124-126) Milletine: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?' demişti.
Diyanet Vakfi : (124-126) (İlyas) milletine: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Ba'l'e mi taparsınız? demişti.
Edip Yüksel : ALLAH sizin ve geçmişteki atalarınızın Rabbidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O rabbınız ve evvelki atalarınızın da rabbı olan Allahı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbiniz ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı» demişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (124-126) Hani o kavmine: «Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da «Ba'l'e» (Ba'l ismindeki puta) mi yalvarıyorsunuz?» dedi.
Fizilal-il Kuran : Sizin ve babalarınızın Rabb'i olan Allah'ı terk mi ediyorsunuz?»
Gültekin Onan : "Tanrı ki, sizin de rabbiniz, önceki atalarınızın da rabbidir."
Hasan Basri Çantay : (125-126) «O en güzel Yaradanı, sizin de, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allâhı bırakıb da «Ba'l» e mi tapıyorsunuz»?
Hayrat Neşriyat : (125-126) 'Yaratanların en güzeli olan, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı bırakıp da Ba'l’e mi yalvarıyorsunuz?'
İbni Kesir : Sizin de Rabbınız, önceki babalarınızın da Rabbı olan Allah'ı.
Muhammed Esed : Allah'ı, sizin ve evvelki atalarınızın Rabbini?"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Sizin de Rabbiniz ve evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'a (ibadeti mi terkeylersiniz?)»
Ömer Öngüt : "Allah sizin de Rabbiniz, önce geçen atalarınızın da Rabbidir. "
Şaban Piriş : Sizin Rabbiniz de, daha önceki atalarınızın Rabbi de Allah’tır.
Suat Yıldırım : (124-126) Hani o halkına şöyle demişti: "Siz hâla şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah’ı, o Mükemmel Yaradanı bırakıp hâla Ba’l’e tapmaya mı devam edeceksiniz?"
Süleyman Ateş : "Sizin Rabbiniz ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allâh'ı?"
Tefhim-ul Kuran : «Allah ki, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.»
Ümit Şimşek : 'Oysa sizin de, evvelce gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi Allah'tır.'
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.