FANDOM


إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

İz ebeka ilel fulkil meşhûn(meşhûni).
1. iz : olduğu zaman, olmuştu
2. ebeka : kaçtı
3. ilâ el fulki : gemiye
4. el meşhûni : doluElmalılı Hamdi Yazır : Hani bir vakıt dolu gemiye kaçmıştı,
Diyanet İşleri : Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hani, yolcularla dolu bir gemiye kaçmıştı da.
Adem Uğur : Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı.
Ahmed Hulusi : Hani o dopdolu gemiye kaçmıştı (Hakikat bilgisine rağmen halkına yararlı olamadığı düşüncesiyle sıradan yaşamına dönmüştü).
Ahmet Tekin : Hani o, âni bir öfkeye kapılıp görevi terkederek gizlice, istiap haddi aşılarak yüklenmiş, donanımlı bir gemiye binip kaçmıştı.
Ahmet Varol : Hani o dolu gemiye kaçmıştı.
Ali Bulaç : Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.
Ali Fikri Yavuz : Hani o, (kavmine vaad ettiği azab gelmeyince aralarında çıkıb) yüklü gemiye kaçmıştı.
Bekir Sadak : Dolu bir gemiye kacmisti.
Celal Yıldırım : Hani bir vakit dolu bir gemiye kaçmıştı da,
Diyanet İşleri (eski) : Dolu bir gemiye kaçmıştı.
Diyanet Vakfi : Hani o, dolu bir gemiye binip kaçmıştı.
Edip Yüksel : Dolu bir gemiye kaçmıştı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hani bir vakıt dolu gemiye kaçmıştı,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hani bir vakit dolu gemiye kaç(ıp sığın)mıştı,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hani o bir zaman dolu bir gemiye kaçmıştı.
Fizilal-il Kuran : Dolu bir gemiye kaçmıştı.
Gültekin Onan : Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.
Hasan Basri Çantay : Hani o, dolu bir gemiye kaçmışdı.
Hayrat Neşriyat : Hani (o), dolu gemiye kaçmıştı.
İbni Kesir : Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.
Muhammed Esed : kaçak bir köle gibi, yüklü bir gemiye (binip) kaçmıştı.
Ömer Nasuhi Bilmen : (139-140) Ve şüphe yok ki, Yûnus da elbette gönderilmiş peygamberlerdendir. Vaktâ ki O, dolu bir gemiye kaçmıştı.
Ömer Öngüt : Hani o bir vakit dolu bir gemiye kaçmıştı.
Şaban Piriş : Dolu bir gemiye binmişti.
Suat Yıldırım : Hani o, Rabbinden izinsiz kaçıp yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı.
Süleyman Ateş : Dolu gemiye kaçmıştı.
Tefhim-ul Kuran : Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.
Ümit Şimşek : Hani o yolcu dolu bir gemiye kaçmıştı.
Yaşar Nuri Öztürk : Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.