FANDOMلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Le lebise fî batnihî ila yevmi yub’asûn(yub’asûne).


1. le : elbette, muhakkak
2. lebise : kaldı (kalırdı)
3. : içinde
4. batni-hi : onun karnı
5. ila : ... e, ... a
6. yevmi yub'asûne : beas günü, yeniden dirilme günü, kıyâmet günü


Diyanet İşleri : (143-144) Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Halkın tekrar dirileceği güne dek balığın karnında kalırdı.
Adem Uğur : Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Ahmed Hulusi : Bâ's olunacakları güne kadar (Yunus) balığın karnında kalırdı (ölüm tadılma sürecine kadar dünyasında bedensellikte kalırdı).
Ahmet Tekin : Kesinlikle, tekrar insanların diriltileceği güne, Kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı.
Ahmet Varol : (İnsanların) diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Ali Bulaç : Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Bekir Sadak : N/A
Celal Yıldırım : (143-144) Eğer O,Tanrı'yı çokça tesbîh edenlerden olmasaydı, (insanların) dirilip kalkacağı güne kadar balığın karnında kalırdı.
Diyanet İşleri (eski) : (143-144) Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.
Diyanet Vakfi : (143-144) Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Edip Yüksel : Diriliş Gününe kadar onun karnında kalacaktı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde ba'solunacakları güne kadar onun karnında kalırdı
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : muhakkak diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (143-144) Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Fizilal-il Kuran : İnsanların yeniden dirileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.
Gültekin Onan : Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.
Hasan Basri Çantay : Her halde (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalıb gitmişdi.
Hayrat Neşriyat : (143-144) Fakat gerçekten o, tesbîh edenlerden olmasaydı, mutlaka (insanların)diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
İbni Kesir : Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.
Muhammed Esed : herkesin yeniden dirileceği güne kadar o (balığı)n karnında kalmış olacaktı.
Ömer Nasuhi Bilmen : (143-144) Eğer o çokça tesbih edenlerden olmasa idi, elbette ki, onun karnında, tekrar dirilecekleri güne kadar kalırdı.
Ömer Öngüt : Tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.
Şaban Piriş : İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
Suat Yıldırım : (143-144) Şayet Allah’ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, tâ mahşere kadar onun karnında kalırdı.
Süleyman Ateş : (İnsanların) Yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.
Tefhim-ul Kuran : Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.
Ümit Şimşek : Diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.