FANDOM


37/21 Saffat Suresi
Kuran-ı Kerim
37/23Arapça harfli ayet metni Edit

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Uhşürullezine zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun

Kelime anlamlı meal Edit

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Toplayın bir araya zulmedenleri, onlara eş olanları ve kulluk ettikleri şeyleri.

Ali Bulaç Meali Edit

"Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın."

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

(22-24) Allah, meleklere şöyle emreder: “Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.


Diyanet Vakfı Meali Edit

(22-24) (Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!

Edip Yüksel Meali Edit

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

(22-24) O zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri Toplayın mahşere, toplayın da götürün onları Sırat'a, cehennem köprüsüne doğru ve tutuklayın onları çünkü sorguya çekilecekler.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Toplayın mahşere o zulmedenleri ve eşlerini ve Allahdan başka taptıkları şeyleri

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(22-24) Toplayınız mahşere o zulmetmiş kimseleri ve onların eşlerini ve kendilerine taptıkları şeyleri. Allah'ın gayrı. Artık onlara cehennem yolunu bildiririz. Ve onları tevkif ediniz. Şüphe yok ki, onlar sorguya çekilecek kimselerdir.

Muhammed Esed Edit

(Ve Allah şöyle buyuracaktır:) "Toplayın bütün o zalimleri, kendileri gibi olanlarla ve bütün o Allah'tan başka taptıkları (ile) birlikte;

Suat Yıldırım Edit

(22-24) Yüce Allah meleklere şöyle emreder: "O zalim müşrikleri, yoldaşlarını ve Allah’tan başka putlaştırdıkları nesneleri toplayın ve hepsini doğru cehenneme sevk edin! Hem tutuklayın onları, çünkü sorguya çekilecekler!"


Süleyman Ateş Meali Edit

(Yüce Allâh meleklerine emreder): "Toplayın o zâlimleri, onların eşlerini ve taptıklarını."

Şaban Piriş Meali Edit

-Toplayın, zalimlik edenleri, eşlerini ve kulluk ettiklerini...


Ümit Şimşek Meali Edit

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Toplayın o zulmedenleri; eşlerini de. O tapınıp durmuş olduklarını da toplayın:


Yusuf Ali (English) Edit

Bring ye up it shall be said, the wrongdoers and their wives, and the things they worshipped

M. Pickthall (English) Edit

(And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worshipp

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.