FANDOM


37/2 Saffat Suresi
Kuran-ı Kerim
37/4Arapça harfli ayet metni Edit

فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Fettaliyati zikra

Kelime anlamlı meal Edit

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Kur'ân okuyanlara.

Ali Bulaç Meali Edit

Zikir okuyanlara,

Ahmet Varol Meali Edit

3.Zikri okuyanlara,


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

(1-4) Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah’ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilâhınız gerçekten bir tek ilâhtır.

Diyanet Vakfı Meali Edit

(1-4) Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir.


Edip Yüksel Meali Edit

3. Ve mesajı okuyanlara... 


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

ve o yolda (Allah'ın) uyarı(sını) okuyanlara ki,

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ve o yolda zikr okuyanlara

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(3-4) Kur'an'ı tilâvet edenler hakkı için. Şüphe yok ki, sizin ilahınız birdir.

Muhammed Esed Edit

ve (bütün dünyaya) bir öğüt ve uyarıda bulunmasını:

Suat Yıldırım Edit

Kitap okuyanlara ki


Süleyman Ateş Meali Edit

Zikir okuyanlara,

Şaban Piriş Meali Edit

Engelleyenlere... Ögüt dinleyenlere...

Ümit Şimşek Meali Edit

3: Zikri okuyanlara. 3 

Yaşar Nuri Öztürk Edit

O Zikir okuyanlara,


Yusuf Ali (English) Edit

And thus proclaim the Message (of Allah).

M. Pickthall (English) Edit

And those who read (the Word) for a reminder,


Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

3- Sonra bir zikir okurlar. Hak'tan vahiy, kitap, Kur'ân indirir, ilim ve marifet telkin ederler.


Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

3. ve [bütün dünyaya] bir öğüt ve uyarıda bulunmasını: 


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

3): Peygamberleri yalanlayan, onlara şairlik isnadında bulunan müşriklerin hâllerini izah ve kendilerinin ne kadar azap göreceklerini açıklamak, müminlerin ise ne büyük nimetlere, makamlara nail olacaklarını müjdelemek. Şablon:A-Saffat suresi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.