FANDOM


37/4 Saffat Suresi
Kuran-ı Kerim
37/6Arapça harfli ayet metni Edit

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Rabbüs semavati vel erdi ve ma beynehüma ve rabbül meşarik

Kelime anlamlı meal Edit

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin ve Rabbidir doğuların.

Ali Bulaç Meali Edit

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi'dir, doğuların da Rabbi'dir.

Ahmet Varol Meali Edit

5.(O) göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Doğuların Rabbidir.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir.

Diyanet Vakfı Meali Edit

O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir.

Edip Yüksel Meali Edit

5. Göklerin, yerin ve her ikisinin arasında bulunanların Rabbidir, doğuların Rabbidir


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi ve bütün doğuların Rabbidir.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Hep o Göklerin Yerin ve aralarındakilerin rabbı ve bütün meşrıkların rabbı


Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(O) göklerin ve yerin, bunların arasındakilerin Rabbidir ve maşrıkların Rabbidir.

Muhammed Esed Edit

göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi; bütün gündoğumu noktalarının Rabbi!


Suat Yıldırım Edit

O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların, hem de Güneş’in bütün doğuş yerlerinin Rabbidir.


Süleyman Ateş Meali Edit

Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların Rabbi, doğuların da Rabbidir.

Şaban Piriş Meali Edit

O, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabb’idir. O, doğuların da Rabbidir.

Ümit Şimşek Meali Edit

: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi ve doğuların Rabbidir. 4 

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O; doğuların da Rabbidir O.

Yusuf Ali (English) Edit

Lord of the heavens and of the earth, and all between them, and Lord of every point at the rising of the sun.

M. Pickthall (English) Edit

Lord of the heavens and of the earth and all that is between them, and Lord of the sun's risings.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

5-İspatı: O bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbi, hem bütün doğuların Rabbi. Doğular, yıldızların doğuş yerleri veya sene içerisinde her gün başka bir noktada doğması itibarıyla güneşin doğuş yerleri demek olabilirse de bunlardan başka "Sonra bir zikir okurlar." karînesiyle bütün manevî nurların da doğuşlarına işaret olunması için "doğuların Rabbi" buyurulmuş olması daha doğrudur. Çünkü zâhir ile bâtın, dış âlem ile zihin, objektif ile sübjektif birleşmeden Hakk'ın birliği bilinemez. Zâhirî nurların, dünya göğünün süslerinden gösterilmesi de bunu anlatır.


Elmalı tefsiri(orijinali)Edit

Mevdudi tefhim-ül Kur'an tefsiriEdit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

5. göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi; bütün gündoğumu noktalarının Rabbi! (2) 

2 - Zımnen, "ve günbatımının da" (karş. 55:17, not 7). Muhtelif "gündoğumu noktaları"nın (meşârik) vurgulanması, yaratılmış fenomenlerdeki sonsuz çeşitliliğin Yaratıcı'nın birliği ve benzersizliği ile karşıtlığını sergiler. Yukarıdaki ifadede "gündoğumu noktaları"ndan söz edilirken "günbatımı noktaları"nın lafız olarak (anlam olarak değil) zikredilmemesinde, 1-3. ayetlerde vurgulanan Kur'an'ın ışık saçıcı, aydınlatıcı özelliğinin îma edildiğine inanıyorum.


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

(5): Melekleri hâşâ, Cenab-ı Hak'kın kızları sanarak küfre düşenlerin o cahilce hallerini değersiz göstermek ve ibtal etmek ve onların ahirette ne kadar pişman olacaklarını bildirmek. {{a-Saffat Suresi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.