FANDOM


وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَVe cealnâ zurriyyetehu humul bâkîn(bâkîne).
1. ve cealnâ : ve biz kıldık
2. zurriyyete-hu : onun zürriyeti, soyu
3. hum : onlar
4. el bâkîne : bâki olanlar, kalanlarDiyanet İşleri : Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve soyunu, yeryüzünde kalan bir soy haline getirdik.
Adem Uğur : Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık.
Ahmed Hulusi : Onun zürriyetini de devam ettirdik.
Ahmet Tekin : Biz onun neslini, işte onları payidar kıldık.
Ahmet Varol : Yalnız onun soyunu sürekli kıldık.
Ali Bulaç : Ve onun soyunu, (dünyada) onları da baki kıldık.
Ali Fikri Yavuz : Hem (Nûh’un kıyamete kadar) zürriyetini, bakî kalanlar kıldık.
Bekir Sadak : Ancak onun soyunu surekli kildik.
Celal Yıldırım : Hem onun soyunu (yeryüzünde) baki kalanlar kıldık.
Diyanet İşleri (eski) : Ancak onun soyunu sürekli kıldık.
Diyanet Vakfi : Biz yalnız Nuh'un soyunu kalıcı kıldık.
Edip Yüksel : Onun soyunu ise yaşattık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem zürriyyetini bâkıy kalanlar kıldık
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem onun neslini sürekli kalanlar kıldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem onun neslini bâki kalanlar kıldık.
Fizilal-il Kuran : Ancak O'nun soyunu sürekli kıldık.
Gültekin Onan : Ve onun soyunu, (dünyada) onları da baki kıldık.
Hasan Basri Çantay : Zürriyyetini (yer yüzünde) devamlı kalanların ta kendileri kıldık.
Hayrat Neşriyat : Ve (yeryüzünde) onun neslini gerçekten kalıcı kimseler kıldık.
İbni Kesir : Ve onun soyunu süreklilerin kendisi kıldık.
Muhammed Esed : soyunu (yeryüzünde) kalıcı yaptık;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onun zürriyetini (evet onları) payidârlar kıldık.
Ömer Öngüt : Yalnız onun zürriyetini kalıcılar kıldık.
Şaban Piriş : Onun soyunu da devam ettirdik.
Suat Yıldırım : Hayatta kalıp payidar olmayı da onun soyuna has kıldık.
Süleyman Ateş : Yalnız onun zürriyetini kalıcılar yaptık (onlardan başka hepsini helâk ettik).
Tefhim-ul Kuran : Ve onun soyunu, (dünyada) onları da baki kıldık.
Ümit Şimşek : Yalnız onun neslini sağ bıraktık.
Yaşar Nuri Öztürk : Onun zürriyetini, evet onları kalıcılar yaptık.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.