FANDOM


وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ

Ve kâlû mâ lenâ lâ nerâ ricâlen kunnâ neudduhum minel eşrâr(eşrâri).

1. ve kâlû : ve dediler
2. mâ lenâ : bize ne oluyor, biz niçin
3. lâ nerâ : görmüyoruz
4. ricâlen : adamlar
5. kunnâ : biz olduk
6. neuddu-hum : onları addediyoruz, sayıyoruz
7. min : den
8. el eşrâri : şerrliler
İmam İskender Ali Mihr : Ve (cehennemdekiler): "Biz niçin, şerrlilerden addettiğimiz adamları (burada cehennemde) görmüyoruz?" dediler.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ne oldu bize ki diyecekler, kötü saydığımız erleri göremiyoruz?
Abdullah Parlıyan : Ve ekleyecekler: “Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri, burada niçin görmüyoruz?
Adem Uğur : (İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Biz niye, kendilerini şerrliler kabul ettiğimiz ricali (burada) görmüyoruz?"
Ahmet Tekin : İnkâr edenler: 

'Nasıl olur? Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burda niçin görmüyoruz?' derler.

Ahmet Varol : Derler ki: 'Ne oluyor da, kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz?
Ali Bulaç : Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."
Ali Fikri Yavuz : Bir de (o cehennemdeki azgın elebaşılar müminleri kasdederek şöyle) diyecekler: “- (Dünyada) kendilerini bayağı kimselerden saydığımız bir takım adamları (fakir müminleri bu ateşte) neye görmüyoruz?
Bayraktar Bayraklı : İnkârcılar derler ki: “Dünyada kendilerini kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz?”
Bekir Sadak : soyle derler: «Kendilerini dunyada iken kotu saydigimiz kimseleri burada nicin gormuyoruz?»
Celal Yıldırım : Ve derler ki: (Dünya'da) kendilerini kötülerden saydığımız (o inanan) adamları neden göremiyoruz ?
Cemal Külünkoğlu : (62-63) (Cehennemliklerin hepsi inananları kastederek şöyle derler: “Dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada neden görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi (kendilerini göremiyoruz)?”
Diyanet İşleri (eski) : Şöyle derler: 'Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?'
Diyanet Vakfi : (İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?
Edip Yüksel : 'Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?'
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de derler ki: neye görmüyoruz biz o eşrardan saydığımız bir takım adamları
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de derler ki: «Biz bayağılardan saydığımız o adamları ne diye görmüyoruz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de derler ki: «Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?»
Fizilal-il Kuran : «Bize ne oldu ki, dünyada iken kötülerden saydığımız adamları burada niçin görmüyoruz?» derler.
Gültekin Onan : Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."
Hasan Basri Çantay : (Azgınlar) derler: «Kendilerini (dünyâda) bayağılardan saydığımız adamları neye görmüyoruz»?
Hayrat Neşriyat : (Azgınların reisleri) yine derler ki: 'Bize ne oldu ki, (dünyada iken) kendilerini kötülerden saymakta olduğumuz adamları (fakir Müslümanları burada aramızda)göremiyoruz?'
İbni Kesir : Ve dediler ki: Bizim kendilerini kötülerden saydığımız adamları niçin burada görmüyoruz?
Kadri Çelik : “Bize ne oluyor da kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz.” derler.
Muhammed Esed : Ve ekleyecekler: "Nasıl olur da (dünyada) çarpılmış olanlar arasında saydıklarımızı(n hiç birini) burada görmeyiz,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (azgınlar) derler ki: «Bize ne oluyor ki, birtakım erkekleri görüyoruz ki, biz onları en şerli kimselerden sayar idik?»
Ömer Öngüt : Derler ki: "Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? "
Şaban Piriş : -Bize ne oldu da kötü saydığımız adamları burada göremiyoruz? derler.
Suat Yıldırım : (62-63) Azgınlar: "Neden acaba, derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz?"
Süleyman Ateş : "Bize ne oldu ki, (dünyâda) kötülerden saydığımız adamları (burada) görmüyoruz?" dediler.
Tefhim-ul Kuran : Ve derler ki: «Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz.»
Ümit Şimşek : Sonra derler ki: 'Ne oluyor bize, dünyada iken kötü saydığımız adamları niçin burada göremiyoruz?
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle dediler: "Şer temsilcilerinden saydığımız adamları, acaba neden görmüyoruz?"


Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.