FANDOM


Bakınız

Şablon:DMK - d


DMK
3 Bölüm 2:Ödevler ve Sorumluluklar
3.1 3.1 Sadakat: 3.2 3.2 Tarafsızlık ve devlete bağlılık: 3.3 3.3 Davranış ve işbirliği: 3.4 3.4 Yurt dışında davranış: 3.5 3.5 Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 3.6 3.6 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 3.7 3.7 Kişisel sorumluluk ve zarar: 3.8 3.8 Kişilerin uğradıkları zararlar: 3.9 3.9 Mal bildirimi: 3.10 3.10 Basına bilgi veya demeç verme: 3.11 3.11 Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi:
4 4 BÖLÜM 3:Genel Haklar
4.1 4.1 Uygulamayı isteme hakkı: 4.2 4.2 Güvenlik: 4.3 4.3 Emeklilik: 4.4 4.4 Çekilme: 4.5 4.5 Müracaat, şikayet ve dava açma: 4.6 4.6 Sendika kurma: 4.7 4.7 İzin 4.8 4.8 Kovuşturma ve yargılama: 4.9 4.9 İsnat ve iftiralara karşı koruma:
5 5 BÖLÜM 4:Yasaklar
5.1 5.1 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: 5.2 5.2 Grev yasağı : 5.3 5.3 Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: 5.4 5.4 Hediye alma, menfaat sağlama yasağı: 5.5 5.5 Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı: 5.6 5.6 Gizli bilgileri açıklama yasağı:
6 6 Sınıflandırma
6.1 6.1 Sınıf: 6.2 6.2 Kadroların tespiti: 6.3 6.3 Kadroların hazırlanması: 6.4 6.4 Kadro cetvelleri: 6.5 6.5 Tesis edilen sınıflar: 6.5.1 6.5.1 I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.2 6.5.2 II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 6.5.3 6.5.3 III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.4 6.5.4 IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.5 6.5.5 V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.6 6.5.6 VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.7 6.5.7 VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: (3) 6.5.8 6.5.8 VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: 6.5.9 6.5.9 IX - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI: 6.5.10 6.5.10 X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:
7 7 Ortak Hükümler
7.1 7.1 Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme: 7.2 7.2 Kademe: 7.3 7.3 Memuriyete girişte yaş: 7.4 7.4 Sınıflandırmada öğrenim unsuru: 7.5 7.5 Yetişme ve deneme süresi: 7.6 7.6 Göstergeler: 7.7 7.7 Çalışma yaş hadleri: 7.8 7.8 Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılmayacağı:
8 8 KISIM - III 9 9 Devlet Memurluğuna Alınma
9.1 9.1 Usul 9.2 9.2 Duyurma:
10 10 BÖLÜM:2 10.1 10.1 Şartlar 10.1.1 10.1.1 A) Genel şartlar: 10.1.2 10.1.2 B) Özel şartlar:
10.2 10.2 Sınavlara katılma: 10.3 10.3 Sınav şartı: 10.4 10.4 Sınav sonuçları:
11 11 Adaylık 11.1 11.1 Adaylığa kabul edilme: 11.2 11.2 Adayların yetiştirilmesi:

Bakınız

Şablon:Memurbakınız - d


Memur Memurluk 657 DMK
İstihdam şekilleri Memur - 4-C - Sözleşmeli - İşçi Şablon:Memur yargılaması

657 tarifiEdit

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4C soruşturma oluruEdit

İlimiz Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 657 Sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca geçici statüde personel olarak görev yapan Y'nun; Gemlik Sulh Ceza Mahkemesinin 2013/112 sorgu sayılı kararı ile 29/11/2013 tarihinde tutuklanmasına karar verilerek, 09/12/2013 tarihinde yapılan tutukluluk halinin incelenmesi sonucunda da şüpheli hakkında tutukluluk halinin devamına karar verildiğine ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının 12/12/2013 tarihli ve 2013/5647 sayılı yazıları gereği 16/12/2013 tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 140., 141., ve 145. Maddesi gereği 2 iki ay görevinden uzaklaştırıldığına dair Kaymakamlık Onayı ile söz konusu yazı örnekleri, Yıldırım kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/12/2013 tarih ve 30106 sayılı yazısı ekinde ilişikte sunulmuştur.

Konu ile ilgili olarak, 4-C Geçici Statü Personeli Mahmut YUMRU hakkında gerekli idari inceleme-soruşturmayı yapmak üzere İl Eğitim Denetmeni İskender BAL'ın görevlendirilmesi, konunun adli boyutunun bulunması halinde 4483 sayılı yasa kapsamında İlçe Kaymakamlığına suç duyurusunda bulunulması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini Olur'larınıza arz ederim.

ilgili linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.