FANDOMوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

Ve kâlellezî âmene yâ kavmittebiûni ehdikum sebîler reşâd(reşâdi).


1. ve kâle : ve dedi
2. ellezî âmene : âmenû olan, îmân eden kimse
3. : ey
4. kavmittebiûni : (kavmi ittebiû-ni)
5. kavmi : kavmim
6. ittebiû-ni : bana tâbî olun
7. ehdi-kum : sizi hidayet edeyim, ulaştırayım
8. sebîle er reşâdi : irşad yolu


Diyanet İşleri : O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve inanan da ey kavmim dedi, bana uyun da size doğru yolu göstereyim.
Adem Uğur : O iman eden kimse: Ey kavmim! dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim.
Ahmed Hulusi : (Firavun'un ailesinden) o iman eden dedi ki: "Ey halkım. . . Bana uyun, sizi olgunluğa erdirici yola yönlendireyim. "
Ahmet Tekin : O iman eden yiğit adam:

'Ey kavmim, siz bana uyun, nasihatimi dinleyin! Sizi doğru, huzurlu ve aydınlık yola, İslâmî hayata kavuşturacağım.' dedi.

Ahmet Varol : İman eden kişi dedi ki: 'Ey kavmim! Bana uyun sizi doğru yola ileteyim.
Ali Bulaç : İman eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim."
Ali Fikri Yavuz : İman etmiş olan (adam şöyle) dedi: “- Ey kavmim! Siz bana uyun; size doğru yolu göstereceğim.
Bekir Sadak : O inanan kimse dedi ki: «Ey milletim! Bana uyun, sizi dogru yola eristireyim.»
Celal Yıldırım : İmân eden adam dedi ki: «Ey milletim I Bana uyun ki, size doğru yolu göstereyim.
Diyanet İşleri (eski) : O inanan kimse dedi ki: 'Ey milletim! Bana uyun, sizi doğru yola eriştireyim.'
Diyanet Vakfi : O iman eden kimse: Ey kavmim! dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim.
Edip Yüksel : İnanan adam dedi ki, 'Ey halkım, beni izleyin ki size doğru yolu göstereyim.'
Elmalılı Hamdi Yazır : O iyman eden zat ise: ey kavmım, dedi: Gelin ardımca size reşad yolunu göstereyim
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O iman eden kişi ise: «Ey kavmim, gelin arkamdan size reşad yolunu (murada erdirecek yolu) göstereyim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O iman etmiş olan kimse dedi ki: «Ey kavmim! Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim.»
Fizilal-il Kuran : İnanan adam dedi ki: «Ey kavmim! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim.»
Gültekin Onan : İnanan (adam) dedi ki: "Ey kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim."
Hasan Basri Çantay : İman eden o (zât): «Ey kavmim, dedi, siz bana uyun, size doğru yolu göstereceğim».
Hayrat Neşriyat : Îmân etmiş olan (adam) dedi ki: 'Ey kavmim! Bana uyun; size doğru yola rehberlik edeyim!'
İbni Kesir : İnanmış olan demişti ki: Ey kavmim; bana uyun, sizi doğru yola hidayet edeyim.
Muhammed Esed : İmana ermiş olan adam (şöyle) devam etti: "Ey kavmim! Bana uyun; (uyun ki) sizi doğruluk ve dürüstlük yoluna yönelteyim!
Ömer Nasuhi Bilmen : İmân eden zât ise dedi ki: «Ey kavmim! Bana tâbi olunuz, sizi doğru yola götüreyim.»
Ömer Öngüt : İman eden adam dedi ki: "Ey kavmim! Siz bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. "
Şaban Piriş : İnanmış kişi şöyle dedi: -Ey halkım, bana uyun, size doğru yolu göstereyim.
Suat Yıldırım : İman eden zat şöyle devam etti: "Ey benim halkım, gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim."
Süleyman Ateş : İnanan (adam) dedi ki: "Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreyim."
Tefhim-ul Kuran : İman eden (adam) dedi ki: «Ey Kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim.»
Ümit Şimşek : İman eden zat, 'Ey kavmim,' dedi. 'Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim.
Yaşar Nuri Öztürk : O iman eden kişi dedi ki: "Ey toplumum! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim."
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : O îmân eden kimse şöyle dedi: “Ey milletim! Bana uyun, size doğru yolu göstereceğim.”
Ahmet Davudoğlu : İman etmiş olan zat dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, size doğru yolu göstereyim.”
Ali Arslan : İman eden o zat: “Ey kavmim! Bana tâbi olun. Sizi doğru yola götüreyim” dedi.
Arif Pamuk : İman etmiş olan kişi dedi ki: "Ey kavmim, bana uyun ki, size doğru yolu göstereyim."
Ayntabî Mehmet Efendi : Yine mü'min olan zat: “Ey kavmim! Bana ittiba edin, ki size doğru yolu göstereyim” dedi.
Bahaeddin Sağlam : Ve o inanan kişi dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun, ben size doğru yolu göstereyim.”
Diyanet Vakfı (1993) : O îmân eden kimse: “Ey kavmim! dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim.
Hasan Tahsin Feyizli : İnanan (o adam) dedi ki: “Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola ileteyim.”
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : O inanan kimse dedi ki: “Ey milletim! Bana uyun, sizi doğru yola eriştireyim.”
Hüseyin Kaleli : “İman eden de: “Ey kavmim! Bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim” dedi.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : İman eden kimse, "ey kavmim," dedi. "Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim."
Mustafa İslamoğlu : Derken iman eden o kimse, “Ey kavmim!” dedi, “Bana uyun ki ben sizi akl-ı selim yoluna yönelteyim!
Nedim Yılmaz : Îmân eden o zat: “Ey kavmim!” dedi. “Peşimden gelin sizi doğru yola götüreyim.”
Ömer Rıza Doğrul : (Firavun kavminden) Mü'min olan (kimse): “Ey kavmim” dedi. “Siz bana tâbî olun sizi dosdoğru yola iletirim.”
Talat Koçyiğit : İman etmiş olan o kimse demişti ki: “Ey kavmim ! Bana uyun da, sizi kurtuluş yoluna hidayet edeyim.”
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : İman etmiş olan (adam) dedi: “Ey kavmim! Bana uyun ki, size doğru yolu göstereyim.”
Bir Heyet : O îmân eden kimse: “Ey kavmim! dedi. Siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.