FANDOMوَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَVe lekad âteynâ mûsel hudâ ve evresnâ benî isrâîlel kitâb(kitâbe).1. ve : ve

2. lekad : andolsun

3. âteynâ : biz verdik

4. mûsâ : Musa

5. el hudâ : hidayet

6. ve : ve

7. evresnâ : varis kıldık

8. benî isrâîle : İsrailoğulları

9. el kitâbe : kitapDiyanet İşleri : (53-54) Andolsun, biz Mûsâ’ya hidayet verdik. İsrailoğulları’na da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat’ı) miras bıraktık.

Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki biz, Mûsâ'ya doğru yolu gösteren kitabı verdik ve İsrailoğullarını da mîrasçı ettik o kitaba ki.

Adem Uğur : Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, o Kitab'ı miras bıraktık.

Ahmed Hulusi : Andolsun ki Musa'ya hüda (Hakikat bilgisi) verdik. . . İsrailoğullarını da BİLGİye mirasçı kıldık!

Ahmet Tekin : Andolsun, biz Mûsâ’ya Allah’ın hidayet rehberi olarak indirdiği hükümleri, şeriatı verdik. O kitabı İsrâiloğulları’na miras olarak devrettik.

Ahmet Varol : Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik. İsrail oğullarına da Kitab'ı miras bıraktık.

Ali Bulaç : Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık.

Ali Fikri Yavuz : Gerçekten biz Mûsa’ya peygamberlik verdik ve İsraîloğullarına da Tevrat’ı miras bıraktık,

Bekir Sadak : (53-54) And olsun ki Biz Musa'ya dogruluk rehberi verdik. Israilogullarini da, akil sahipleri icin bir ogut ve dogruluk rehberi olan Kitap'a, Tevrat'a varis kildik.

Celal Yıldırım : And olsun ki, Musa'ya doğru yolu gösteren rehber verdik. Kitap (Tevrat)ı İsrail oğullarına mîras bıraktık.

Diyanet İşleri (eski) : (53-54) And olsun ki Biz Musa'ya doğruluk rehberi verdik. İsrailoğullarını da, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitap'a, Tevrat'a varis kıldık.

Diyanet Vakfi : (53-54) Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına, akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan Kitab'ı miras bıraktık.

Edip Yüksel : Biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarını kitaba varis kıldık.

Elmalılı Hamdi Yazır : Şanım hakkı için biz Musâya o hidayeti verdik ve Benî İsraile o kitabı miras kıldık

Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras kıldık,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki biz Musa'ya o hidayeti verdik ve İsrailoğullarına o kitabı miras kıldık.

Fizilal-il Kuran : Andolsun! Biz Musa'ya hidayet verdik ve İsrailoğullarına o Kitab'ı miras kıldık.

Gültekin Onan : Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras bıraktık.

Hasan Basri Çantay : (53-54) Andolsun ki biz Musâya hidâyeti verdik. (Kendisinden sonra) İsrâîl oğullarına da — hem doğru yolun rehberi, hem temiz akıl saahibleri için bir öğüd olmak üzere — kitabı mîras bırakdık.

Hayrat Neşriyat : (53-54) Celâlim hakkı için, Mûsâ’ya hidâyeti verdik ve İsrâiloğullarına, akıl sâhibleri içinbir hidâyet ve bir nasîhat olmak üzere Kitâb’ı (Tevrât’ı) mîras bıraktık.

İbni Kesir : Andolsun ki; Biz, Musa'ya hidayeti verdik. İsrailoğullarına da kitabı miras bıraktık

Muhammed Esed : Gerçek şu ki Biz, daha önce Musa'ya hidayetimizi ihsan etmiş ve (böylece) İsrailoğulları'nı (o'na vahyedilmiş olan) ilahi kelamın mirasçısı kılmıştık,

Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, Mûsa'ya sebeb-i ihtidâ olanı verdik ve İsrailoğullarına kitabı miras kıldık.

Ömer Öngüt : Andolsun ki biz Musa'ya hidayet verdik ve İsrâiloğullarına da o Kitab'ı miras bıraktık.

Şaban Piriş : Musa’ya kılavuzu vermiş ve İsrailoğullarını kitaba mirasçı kılmıştık.

Suat Yıldırım : Biz gerçekten Mûsâ’ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba vâris yaptık.

Süleyman Ateş : Andolsun biz Mûsâ'ya hidâyet verdik ve İsrâiloğullarına o Kitabı mirâs kıldık.

Tefhim-ul Kuran : Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik ve İsrailoğullarına da kitabı miras bıraktık.

Ümit Şimşek : Doğrusu, Biz Musa'ya hidayet rehberini verdik ve İsrailoğullarını kitaba vâris kıldık.

Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun ki, Mûsa'ya o hak kılavuzu verdik ve İsrailoğullarını Kitap'a mirasçı kıldık.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.