Kezâlike yu’fekullezîne kânû bi âyâtillâhi yechadûn(yechadûne).


1. kezâlike : işte böyle
2. yu'feku : döndürülürler
3. ellezîne : onlar
4. kânû : oldular
5. bi âyâti allâhi : Allah'ın âyetlerini
6. yechadûne : bilerek inatla inkâr ederler


Diyanet İşleri : Allah’ın âyetlerini inkâr etmekte olanlar, işte böyle döndürülürler.
Abdulbaki Gölpınarlı : İşte böyle kapılırlar Allah'ın delillerini, bile bile inkâr edenler.
Adem Uğur : Allah'ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte (haktan) böyle döndürülür.
Ahmed Hulusi : Allâh'ın işaretlerini bilerek inkâr edenler işte böylece döndürülür!
Ahmet Tekin : Allah’ın âyetlerini, mûcizelerini bile bile inkârda ısrar edenler, işte doğru yoldan, Allah’a kulluk ve ibadetten böyle döndürülüyorlar.
Ahmet Varol : İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr edenler böyle (haktan) çevrilirler.
Ali Bulaç : İşte, Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle çevriliyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın ayetlerini inkâr etmiş olanlar işte böyle (hakdan) çevriliyorlar.
Bekir Sadak : Allah'in ayetlerini bile bile inkar edenler boylece donduruluyorlardi.
Celal Yıldırım : Allah'ın âyetlerini bile bile inâdla inkâr edenler de böyle çevriliyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böylece döndürülüyorlardı.
Diyanet Vakfi : Allah'ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte (haktan) böyle döndürülür.
Edip Yüksel : ALLAH'ın ayet ve mucizelerini red edenler işte böyle saptırılırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte Allahın âyetlerine cehudluk edenler öyle çeviriliyorlar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte Allah ayetlerini inkar edenler öyle çevriliyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte Allah'ın âyetlerini inkâr edenler böyle çevriliyorlar.
Fizilal-il Kuran : Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böylece döndürülüyorlardı.
Gültekin Onan : İşte, Tanrı'nın ayetlerini inkar edenler böyle çevriliyorlar.
Hasan Basri Çantay : Allahın âyetlerini bilerek inkâr edegelenler işte böyle döndürülür.
Hayrat Neşriyat : Allah’ın âyetlerini bilerek inkâr etmekte olanlar, işte (haktan) böyle çevrilir.
İbni Kesir : Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler, işte böyle çevriliyorlar.
Muhammed Esed : İşte böyle, Allah'ın mesajlarını bile bile reddedenlerin zihinleri çarpılmıştır.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte Allah'ın âyetlerini inkar eder olanlar, öylece döndürülür.
Ömer Öngüt : Allah'ın âyetlerini inkâr edenler işte böyle döndürülür.
Şaban Piriş : Allah’ın ayetlerini kasten inkar edenler işte böyle aldatılıyorlar.
Suat Yıldırım : Gerçek durumu bile bile Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, aynı şekilde, haktan yüz çevirmişlerdi.
Süleyman Ateş : İşte Allâh'ın âyetlerini kasden inkâr edenler de (haktan) böyle çevriliyorlardı.
Tefhim-ul Kuran : İşte, Allah'ın ayetlerini inkâr etmekte olanlar da böyle çevriliyorlar.
Ümit Şimşek : Âyetlerimizi inkâr edenler, işte böyle çevriliyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın ayetlerine kafa tutanlar, işte böyle döndürülürler.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.