FANDOM
1. ve min : ve den
2. âyâti-hi : onun âyetleri
3. el cevâri : gemiler
4. : de, içinde
5. el bahri : deniz
6. ke : gibi
7. el a'lâmi : yüksek dağlar


Diyanet İşleri : Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O’nun varlığının delillerindendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onun delillerindendir denizde akıp giden yüce dağlar gibi gemiler.
Adem Uğur : Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) delillerindendir.
Ahmed Hulusi : Denizde dağlar gibi akıp gidenler de (gemiler) O'nun işaretlerindendir.
Ahmet Tekin : Denizde, dağlar gibi seyreden gemiler, filolar da, O’nun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir.
Ahmet Varol : Denizde büyük dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Ali Bulaç : Denizde yüksek dağlar gibi seyreden gemiler O'nun ayetlerindendir.
Ali Fikri Yavuz : Denizde dağlar gibi hareket edip giden gemiler yine O’nun (kudretinin) alâmetlerindendir.
Bekir Sadak : Denizde yuce daglar gibi gemilerin yurumesi O'nun varliginin delillerindendir.
Celal Yıldırım : O'nun (varlığına, birliğine delâlet eden) belgelerden biri de, denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.
Diyanet İşleri (eski) : Denizde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi O'nun varlığının delillerindendir.
Diyanet Vakfi : Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de O'nun (varlığının) delillerindendir.
Edip Yüksel : Okyanusta dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yine onun âyetlerindendir denizde o dağlar gibi akanlar,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine O'nun ayetlerinden biri de denizde dağlar gibi akanlar (gemiler)dir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de O'nun kudretinin delillerindendir.
Fizilal-il Kuran : Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Gültekin Onan : Denizde yüksek dağlar gibi seyreden gemiler O'nun ayetlerindendir.
Hasan Basri Çantay : Denizde dağlar gibi akıb giden gemiler de Onun âyetlerindendir.
Hayrat Neşriyat : Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler de O’nun delillerindendir.
İbni Kesir : Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Muhammed Esed : Denizler üzerinde, dağlar(ın salınıp durması) gibi akıp giden gemiler de O'nun işaretlerindendir:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O'nun âyetlerindendir denizde dağlar gibi cereyan eden gemiler.
Ömer Öngüt : Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun âyetlerindendir (varlığının delillerindendir).
Şaban Piriş : Denizde dağlar gibi gemilerin akıp gitmesi onun ayetlerindendir.
Suat Yıldırım : (32-35) Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de O’nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer O dilerse rüzgârı durdurur, gemiler de denizin üstünde durakalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır, günahların birçoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, âyetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.
Süleyman Ateş : Denizde dağlar gibi akıp giden (gemi)ler O'nun âyetlerindendir.
Tefhim-ul Kuran : Denizde yüksek dağlar gibi seyretmekte olan gemiler O'nun ayetlerindendir.
Ümit Şimşek : Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de Onun âyetlerindendir.
Yaşar Nuri Öztürk : Denizde o dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.