FANDOM


وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِVe lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn(muhîni).
1. ve lekad : ve andolsun
2. necceynâ : biz kurtardık
3. benî isrâîle : İsrailoğulları
4. min el azâbi : azaptan
5. el muhîni : alçaltıcı olan, zelil olanDiyanet İşleri : (30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık.
Adem Uğur : Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. . .
Ahmet Tekin : Andolsun, biz İsrâiloğulları’nı o alçaltıcı, zillete düşürücü azaptan kurtardık.
Ahmet Varol : Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık.
Ali Bulaç : Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten İsraîloğullarını kurtarmıştık o zilletli azabdan:
Bekir Sadak : (30-31) And olsun ki, Israilogullarini, azgin bir zorba olan Firavun'un alcaltici azabindan kurtardik.
Celal Yıldırım : (30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları'nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir'avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.
Diyanet İşleri (eski) : (30-31) And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
Edip Yüksel : İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık o ihanetli azâbdan
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.
Fizilal-il Kuran : Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık
Gültekin Onan : Andolsun, biz İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azabtan kurtardık.
Hasan Basri Çantay : (30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.
Hayrat Neşriyat : (30-31) And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun’dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.
İbni Kesir : Andolsun ki; İsrailoğullarını horlayıcı azabdan kurtardık,
Muhammed Esed : Biz gerçekten, İsrailoğulları'nı aşağılayıcı azaptan kurtardık,
Ömer Nasuhi Bilmen : Andolsun ki, İsrailoğullarını o ihanetli azabtan kurtarmıştık.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık.
Şaban Piriş : İsrailoğullarını da alçaltıcı azaptan kurtarmıştık.
Suat Yıldırım : (30-31) Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.
Süleyman Ateş : Andolsun biz, İsrâil oğullarını o küçültücü azâbdan kurtardık:
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık,
Ümit Şimşek : Böylece İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.