FANDOM


وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Ve lekadihternâhum alâ ilmin alel âlemîn(âlemîne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. ihternâ-hum : onları seçtik, üstün kıldık
3. alâ ilmin : ilim üzere
4. alâ el âlemîne : âlemlerin üzerine, âlemlere
İmam İskender Ali Mihr : Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki İsrailoğullarını, bilerek bütün âlemlerden üstün olmak üzere seçtik.
Abdullah Parlıyan : Andolsun ki, İsrailoğullarının durumunu bilerek, onları dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik, onlar o devrin lider toplumu idiler.
Adem Uğur : Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki onları (İsrailoğullarını), bir İLİM ile âlemlere (insanlar) üstün seçtik!
Ahmet Tekin : Andolsun biz, İsrâiloğulları’na, bilerek, âlemlerin, ilâhî emirlere itaatkâr oldukları çağda ve bölgedeki insanların üstünde bir imtiyaz vermiştik.
Ahmet Varol : Andolsun ki biz onları bir bilgi üzere alemlere üstün kıldık.
Ali Bulaç : Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.
Ali Fikri Yavuz : Celâlim hakkı için, biz İsraîloğullarına, bildiğimiz gibi, âlemlerin üstünde hayır vermiştik.
Bayraktar Bayraklı : Andolsun, biz bilerek İsrâiloğulları'nı çağların insanlarına tercih ettik.
Bekir Sadak : And olsun ki, onlarin durumunu bilerek dunyalarin uzerinde seckin kildik.
Celal Yıldırım : And olsun ki, İsrail oğulları' nın durumunu bilerek onları Dünya milletlerinin üzerine seçip tercih ettik.
Cemal Külünkoğlu : Mûsâ'ya bağlı olanları (İsrailoğulları'nı) da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, onların durumunu bilerek dünyaların üzerinde seçkin kıldık.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz İsrailoğullarına, bilerek, (kendi zamanlarında) âlemlerin üstünde bir imtiyaz verdik.
Edip Yüksel : Tüm halkın arasından özellikle onları seçtik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve şanım hakkı için; biz onları bir ılim üzere âlemîne karşı ıhtıyar eylemiştik
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.
Fizilal-il Kuran : Andolsun biz, İsrailoğullarını, bir bilgiye göre alemlere üstün kıldık.
Gültekin Onan : Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz onlara — (hallerini) bilerek — (zamanlarındaki) âlemlerin üstünde bir imtiyaz vermişdik.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, onları (İsrâiloğullarını kendi asırlarındaki) âlemlerin üzerine (lâyık olduklarını) bilerek seçtik (de onlara üstünlük verdik).
İbni Kesir : Ve andolsun ki; Biz, onları bile bile alemler üzerinde seçkin kıldık.
Kadri Çelik : Şüphesiz biz onları bir ilim üzere âlemlere karşı üstün kıldık.
Muhammed Esed : ve Biz onları bilerek bütün diğer toplumlardan üstün kıldık,
Ömer Nasuhi Bilmen : Celâlim hakkı için onları (Benî İsrâil'i) bilerek âlemler üzerine mümtaz kılmıştık.
Ömer Öngüt : Ve andolsun ki, onların durumunu bilerek âlemlerin üzerinde seçkin kıldık.
Şaban Piriş : Onları bir ilim üzerinde toplumlar üzerine seçkin kıldık.
Suat Yıldırım : Mûsâ’ya bağlı olanları da, durumlarını bilerek, o devirdeki bütün insanlara üstün kıldık.
Süleyman Ateş : Andolsun biz, onları bir bilgiye göre âlemlere üstün kıldık.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere karşı üstün kıldık.
Ümit Şimşek : Biz onları bilerek o zamanın milletlerine üstün kıldık.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.