FANDOMوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

Ve mâ halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ lâibîn(lâibîne).


1. ve mâ halaknâ : ve yaratmadık
2. es semâvâti : semalar, gökler
3. ve el arda : ve arz, yer
4. ve mâ : ve şey(ler)
5. beyne-humâ : onların arasındakiler
6. lâibîne : oyun


Diyanet İşleri : Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve biz gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri eğlence için, boşu boşuna yaratmadık.
Adem Uğur : Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
Ahmed Hulusi : Semâları, arzı ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye halk etmedik. . .
Ahmet Tekin : Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları ve imkânları oyun oynarken yaratmadık.
Ahmet Varol : Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Ali Bulaç : Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye yaratmadık.
Ali Fikri Yavuz : Biz göklerle yeri ve aralarındakileri, eğlence ve boşuna iş yapanlar olarak yaratmadık.
Bekir Sadak : Biz gokleri, yeri ve ikisinin arasinda bulunanlari oyun olsun diye yaratmadik.
Celal Yıldırım : Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun ve oyuncak olsun diye boş ve anlamsız yaratmadık.
Diyanet İşleri (eski) : Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık.
Diyanet Vakfi : Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
Edip Yüksel : Biz, gökler, yer ve aralarındakileri oyun eğlence için yaratmadık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve biz o Göklerle Yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
Fizilal-il Kuran : Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık!
Gültekin Onan : Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye yaratmadık.
Hasan Basri Çantay : Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyuncular olarak yaratmadık.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları, oyuncular olarak yaratmadık.
İbni Kesir : Biz; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun ve oyalanma olsun diye yaratmadık.
Muhammed Esed : İşte (böyle:) Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi sırf bir oyun olsun diye yaratmadık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve gökte ve yerde ve onların arasında olanları oyuncular olarak yaratmadık.
Ömer Öngüt : Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık
Şaban Piriş : Biz gökleri, yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Suat Yıldırım : Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık!
Süleyman Ateş : Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık!
Tefhim-ul Kuran : Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık;
Ümit Şimşek : Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri Biz eğlenmek için yaratmadık.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri eğlenmek için yaratmadık.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.