الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum.

1. ellezîne : onlar
2. keferû : inkâr ettiler
3. ve saddû : ve alıkoydular, men ettiler
4. an sebîlillâhi (sebîli allâhi) : Allah'ın yolundan
5. edalle : boşa çıkardı
6. a'mâle-hum : onların amelleri
İmam İskender Ali Mihr : İnkâr edenlerin ve (insanları) Allah'ın yolundan men edenlerin amellerini (Allah) boşa çıkardı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Abdullah Parlıyan : Onlar ki, Allah'tan gelen gerçekleri tanımayarak kâfir oldular. Allah yolundan döndüler ve Allah yoluna girmek isteyenleri çevirmek istediler. Allah onların bütün iş ve çabalarını boşa çıkaracak.
Adem Uğur : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Ahmed Hulusi : Hakikat bilgisini inkâr edenler ve Allâh yolundan alıkoyanlar, yaptıkları boşa gidenlerdir!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, insanları, Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoyanların, İslâmî hayatı yaşamaya, İslâmî faaliyetlere engel tedbirler alanların amellerini Allah zayi eder.
Ahmet Varol : İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.
Ali Bulaç : Onlar ki inkâr ettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini, Allah boşa çıkarmıştır.
Bayraktar Bayraklı : Allah, inkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır.[557]
Bekir Sadak : Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alikoyanlarin islerini bosa cikarir.
Celal Yıldırım : Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır.
Cemal Külünkoğlu : İnkâr edenler ve Allah yolundan (insanları) alıkoyanlar var ya; işte Allah, onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılmıştır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
Diyanet Vakfi : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Edip Yüksel : İnkar edip ALLAH'ın yolundan ayrılanların tüm işlerini O boşa çıkarır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa gidermektedir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki, inkar etmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler; Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmaktadır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
Fizilal-il Kuran : Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Gültekin Onan : Onlar ki küfrettiler ve Tanrı'nın yolundan alıkoydular, (işte Tanrı da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Hasan Basri Çantay : Küfredib de Allahın yolundan yüz çevirenlerin amellerini (Allah) boşa çıkarmışdır.
Hayrat Neşriyat : İnkâr edenler ve Allah yolundan men' edenler yok mu, (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.
İbni Kesir : Küfredip de Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah, boşa çıkarır.
Kadri Çelik : Allah küfre sapanların ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarır.
Muhammed Esed : Hakikati inkara şartlanmış olan ve (başkalarını) Allah yolundan alıkoymaya kalkışanlar; Allah, işte onların bütün (güzel ve iyi) işlerini değersiz kılacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, kâfir oldular ve Allah'ın yolundan men'e çalıştılar (Allah) onların amellerini iptâl etmiştir.
Ömer Öngüt : İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmıştır.
Şaban Piriş : İnkar edenler ve Allah’ın yolundan saptıranların çalışmalarını Allah boşa çıkardı.
Suat Yıldırım : İnkâr edip insanları Allah’ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
Süleyman Ateş : Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, (işte Allah da) onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır.
Ümit Şimşek : İnkâr eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfre saplanıp Allah'ın yolundan alıkoyanların yapıp ettiklerini O, boşa çıkarmıştır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.