Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.308
pages

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَİnnallâhe ya’lemu gaybes semâvâti vel ard(ardı), vallâhu basîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).
1. inne allâhe : muhakkak ki Allah
2. ya'lemu : bilendir
3. gaybe : gaybını
4. es semâvâti : göklerin
5. ve al ardı : ve yerin
6. ve allâhu : ve Allah
7. basîrun : görendir
8. bi mâ : şeyleri
9. ta'melûne : yaptığınızDiyanet İşleri : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yeryüzünün gizli şeylerini bilir ve Allah, bütün yaptıklarınızı görür.
Adem Uğur : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki Allâh, semâların ve arzın algılanmayanlarını bilir. . . Allâh, yaptıklarınızı (varlığınızda olarak) Basıyr'dir.
Ahmet Tekin : Allah göklerdeki ve yerdeki görülmeyeni, bilinmeyeni biliyor. Allah işlediğiniz amelleri biliyor, görüyor.
Ahmet Varol : Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Ali Bulaç : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görendir.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, bütün yaptıklarınızı da görür.
Bekir Sadak : Dogrusu Allah, goklerin ve yerin gaybini bilir. Allah, yaptiklarinizi gorendir. *
Celal Yıldırım : Şüphesizki, Allah, göklerin ve yerin gaybını (görünmeyen her şeyini) bilir. Allah, yapageldiğiniz şeyleri görüp bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görendir.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.
Edip Yüksel : ALLAH göklerin ve yerin gizemlerini bilir. ALLAH yaptıklarınızı görendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Göklerin Yerin gaybını Allah bilir ve Allah görür her ne yaparsanız
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerin, yerin sırrını Allah bilir ve Allah, her ne yaparsanız görür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin görülmeyen esrarını bilir. Allah yaptıklarınızı görür.
Fizilal-il Kuran : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Gültekin Onan : Şüphesiz Tanrı, göklerin ve yerin gaybını bilir. Tanrı, yaptıklarınızı görendir.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz göklerin ve yerin gaybını Allah bilir. Allah, ne yapıyorsanız hakkıyle görücüdür.
Hayrat Neşriyat : Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Çünki Allah, ne yaparsanız hakkıyla görendir.
İbni Kesir : Muhakkak ki Allah; göklerin ve yerin gaybını bilir. Ve Allah; yaptıklarınızı görendir
Muhammed Esed : Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin bütün sırlarını bilir ve bütün yaptıklarınızı görür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Allah Teâlâ göklerin ve yerin gaybını bilir ve Allah Teâlâ işlediğinizi görücüdür.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Şaban Piriş : Allah, şüphesiz göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir.
Suat Yıldırım : Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür.
Süleyman Ateş : Şüphesiz Allâh, göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allâh yaptıklarınızı görmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yapmakta olduklarınızı görmekte olandır.
Ümit Şimşek : Hiç şüphe yok ki, Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Sizin yaptıklarınızı da Allah görmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı iyice görmektedir.