فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Fadlen minallâhi ve ni’meh(ni’meten), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

1. fadlen : fazl
2. min allâhi : Allah'tan
3. ve ni'meten : ve bir ni'met
4. ve allâhu : ve Allah
5. alîmun : en iyi bilen
6. hakîmun : hüküm ve hikmet sahibi
İmam İskender Ali Mihr : (Bu) Allah'tan bir fazl ve ni'mettir. Ve Allah; Alîm'dir, Hakîm'dir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'tan bir lütuf ve bir nîmet olarak ve Allah, her şeyi bilir, hüküm sâhibidir.
Abdullah Parlıyan : Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah herşeyi bilendir, yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.
Adem Uğur : Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.
Ahmed Hulusi : Allâh'tan bir lütuf ve bir nimet olarak. . . Allâh, Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Bunlar, Allah’tan birer lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : (Bu) Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Bu, Allah’dan bir fazilet ve bir nimettir. Allah Alîm’dir= her şeyi noksansız bilir, Hakîm’dir= bütün işlerde hikmet sahibidir.
Bayraktar Bayraklı : Allah, bunu katından bir lütuf ve nimet olarak yapmıştır. Allah her şeyi bilir ve her işinde hikmet vardır.
Bekir Sadak : (7-8) Bilin ki, icinizde Allah'in peygamberi bulunmaktadir. Eger o, bir cok islerde size uymus olsaydi suphesiz kotu duruma duserdiniz; ama Allah size imani sevdirmis, onu gonullerinize guzel gostermis; inkarciligi, yoldan cikmayi ve bas kaldirmayi size igrenc gostermistir. iste boyle olanlar, Allah katindan bir lutuf ve nimet sayesinde dogru yolda bulunanlardir. Allah bilendir, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : (7-8) Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunuyor. Eğer O, birçok işlerde size uymuş olsaydı, elbette sıkıntıya uğrar, kötü duruma düşerdiniz. Ne var ki, Allah, imânı size çok sevdirdi de onu kalbinizde süsleyip çekici kıldı. (Buna karşılık) küfrü, dinî ve ahlâkî sınırları aşmayı, baş kaldırıp itaatsizlikte bulunmayı size çirkin ve tiksindirici göstermiştir. İşte bu ölçüde olanlar, Allah'tan geniş lütuf, bol ihsan ve bir nîmet olarak doğru yolda bilerek yürüyenlerdir. Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu : (Böyle bir yolda olmak) Allah tarafından bir lütuftur ve bir nimettir. Allah ise (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : (7-8) Bilin ki, içinizde Allah'ın Peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, bir çok işlerde size uymuş olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. İşte böyle olanlar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yolda bulunanlardır. Allah bilendir, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın lütfu ve nimeti böyledir. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte onlardır ki Allahın fadl-u ni'metiyle rüşde irmişlerdir ve Allah alîmdir, hakîmdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (7-8) Hem biliniz ki, içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Şayet o, birçok işlerde size itaat etseydi, haliniz yaman olurdu. Fakat Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsledi; küfrü, yoldan çıkmayı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar, Allah'ın lütfu ve nimeti ile doğru yola ermiş olanlardır. Allah, her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah herşeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Fizilal-il Kuran : Bu size Allah'ın bir lütuf ve nimetidir Allah bilendir, hakimdir.
Gültekin Onan : Tanrı'dan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hasan Basri Çantay : (Size küfrü, faasıklığı, isyanı çirkin göstermesi sırf) Allahdan bir fazl (u kerem) ve ni'met olmak içindir. Allah hakkıyle bilendir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : (Bu,) Allah’dan bir lütuf ve bir ni'mettir. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Allah'tan bir lutuf ve nimet olarak. Ve Allah Alim'dir, Hakimdir.
Kadri Çelik : (Bu sevdirme ve nefret ettirme) Allah'tan bir lütuf ve bir nimettir. Allah her şeyi bilendir ve hikmet sahibidir.
Muhammed Esed : Allah'ın nimeti ve lütfu sayesinde; ve Allah her şeyi bilendir, hikmet Sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Öyle bir yola gidiş ise Allah Teâlâ tarafından bir lütuftur ve bir nîmettir ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah çok iyi bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Allah’tan bir fazilet ve nimet sayesinde. Allah, alimdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : (7-8) İyi düşünün ki Allah’ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi; inkârdan, fâsıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : (Bu) Allâh'ın bir lutuf ve ni'metidir. Allâh bilendir, hakimdir.
Tefhim-ul Kuran : Allah'tan bir fazl (bir ihsan ve lütuf) ve bir nimet olarak. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Bu Allah tarafından bir lütuf ve nimettir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak. Alîm'dir Allah, Hakîm'dir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.