FANDOM


5/85

 </p>

فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ

Fe esâbehumullâhu bimâ kâlû cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve zâlike cezâûl muhsinîn(muhsinîne).

1. fe esâbe-hum(u) : böylece onlara verdi, ihsan etti
2. allâhu : Allâh (c.c.)
3. bi-mâ kâlû : söylediklerinden dolayı
4. cennâtin : cennetler
5. tecrî min tahti-hâ : onun altından akar
6. el enhâru : nehirler
7. hâlidîne fî-hâ : orada devamlı kalacak olanlar
8. ve zâlike : ve bu, işte bu
9. cezâû : karşılık, mükâfat
10. el muhsinîne : muhsinler
Elmalılı Hamdi Yazır  : Böyle demelerine mukabil Allah da kendilerine sevab olarak altından

ırmaklar akan Cennetleri verdi, içlerinde muhalled kalmak üzere onlar ki

işte muhsinlere mükâfat odur
Diyanet İşleri : Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları,

içinden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İşte bu, iyilik

yapanların mükâfatıdır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah da onları söyledikleri söz yüzünden, kıyısından ırmaklar akan

cennetlere sokarak mükâfatlandırır, orada ebedî olarak kalırlar ve budur

işte iyilik edenlerin mükâfatı.
Adem Uğur : Söyledikleri (bu) sözden dolayı Allah onlara, içinde devamlı kalmak

üzere, zemininden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İyi

hareket edenlerin mükâfatı işte budur.
Ahmed Hulusi : Böyle düşünmeleri nedeniyle, Allâh onları içinde ebedî kalacakları,

altlarından nehirler akan cennetler ile mükâfatlandırdı. . . İşte budur muhsinlerin cezası! (İhsanın cezası = karşılığı = getirisi = sonucu,

ihsandır. )
Ahmet Tekin : Bu sözleri sebebiyle, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennet

konaklarıyla mükâfatlandırdı. Orada ebedî yaşarlar. Bu, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan

mü’minlerin mükâfatıdır.
Ahmet Varol : Allah da söylediklerine karşılık onlara içinde sonsuza kadar

kalacakları altından ırmaklar akan cennetler verdi. İşte iyilik

edenlerin mükafatları budur.
Ali Bulaç : Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi

kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik

yapanların karşılığıdır.
Ali Fikri Yavuz : İşte böyle demelerine karşılık Allah da kendilerine sevap olarak

ağaçları altından ırmaklar akan cennetleri verdi ki, içlerinde ebediyyen

kalıcı haldedirler. İşte iyilik yapanların mükâfatı budur.
Bekir Sadak : Allah onlara, dediklerine karsilik, temelli kalacaklari, altindan irmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyi davrananlarin mukafatidir.
Celal Yıldırım : Allah da onlara, bu sözlerine karşılık altlarından ırmaklar akıp,

içinde ebedî kalacakları Cennetleri sevap (mükâfat) olarak verdi. İşte

bu iyilikte bulunup ihsan üzere davrananların mükâfatıdır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah onlara, dediklerine karşılık, temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyi davrananların mükafatıdır.
Diyanet Vakfi : Söyledikleri (bu) sözden dolayı Allah onlara, içinde devamlı kalmak

üzere, zemininden ırmaklar akan cennetleri mükâfat olarak verdi. İyi

hareket edenlerin mükâfatı işte budur.
Edip Yüksel : Bu sözlerinden ötürü ALLAH onlara, içlerinde ırmaklar akan ve sürekli kalacakları cennetler verdi. İyi davrananların karşılığı budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Böyle demelerine karşılık Allah da kendilerine mükafat olarak

altlarından ırmaklar akan cennetleri içlerinde ebedi kalmak üzere verdi.

İşte iyilik yapanların mükafatı budur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan

cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte

iyilik yapanların mükafatı budur.
Fizilal-il Kuran : Allah, onları bu sözlerinden dolayı, altlarından ırmaklar akan ve

içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler ile ödüllendirdi. Bu iyi

kulların mükafatıdır.
Gültekin Onan : Böylelikle Tanrı, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi

kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik

yapanların karşılığıdır.
Hasan Basri Çantay : İşte Allahın onların (bu) söylediklerinden dolayı altından ırmaklar

akan cennetleri — kendileri için ebedî kalıcı olmak üzere — onlara

mükâfat olarak ihsan etdi. Bu, iyi hareket edenlerin mükâfatıdır.
Hayrat Neşriyat : (Bu) söylediklerinden dolayı Allah da, onları altlarından nehirler

akan Cennetlerle mükâfâtlandırdı; (onlar) orada ebedî olarak

kalıcıdırlar. İyilik edenlerin mükâfâtı ise, işte budur!
İbni Kesir : Allah da onları dediklerinden dolayı; altlarından ırmaklar akan

cennetlerle mükafatlandırdı. Orada temelli kalacaklardır. İşte ihsan

edenlerin mükafatı budur.
Muhammed Esed : Ve bu inançları karşılığı Allah onları, mesken edinecekleri, içinden

ırmaklar akan hasbahçelerle ödüllendirecektir: bu, iyilik yapanların

ödülüdür;
Ömer Nasuhi Bilmen : Artık Allah Teâlâ da onlara bu söylediklerinden dolayı altından

ırmaklar akan cennetleri, içlerinde ebedîyyen kalıcı olmaları üzere

ihsan buyurdu. Bu ise muhsin olanların mükâfaatıdır.
Ömer Öngüt : Bu sözlerinden dolayı Allah onlara altlarından ırmaklar akan, içinde

ebedî kalacakları cennetler verdi. Güzel hareket edenlerin mükâfatı işte

budur.
Şaban Piriş : Bu sözlerine karşılık olarak Allah, onlara içinde ırmaklar akan,

orada ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu iyi kimselerin

mükafatıdır.
Suat Yıldırım : Böyle demelerine mukabil, Allah onları, içinden ırmaklar akan ve

ebedî kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin

mükâfatı böyle olur!
Süleyman Ateş : Bu sözlerinden dolayı Allâh onlara, altlarından ırmaklar akan,

içinde ebedi kalacakları cennetler verdi. Güzel davrananların mükâfâtı

işte budur!
Tefhim-ul Kuran : Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi

kalacakları altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik

yapanların karşılığıdır.
Ümit Şimşek : Bu söylediklerine karşılık, Allah da onları, içinde ebediyen

kalacakları, altlarından ırmaklar akan Cennetlerle ödüllendirdi. İyilik

yapan ve iyi kulluk edenlerin karşılığı işte budur.
Yaşar Nuri Öztürk : Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan

cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel

davrananların ödülü.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.