FANDOM


اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

I’lemû ennellâhe şedîdul ikâbi ve ennellâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

1. ı'lemû : biliniz!
2. enne allâhe : Allâh (cc.)'ın ... olduğunu
3. şedîdu el ikâbi : cezası şiddetli, çetin
4. ve enne allâhe : ve Allâh (cc.)'ın ... olduğunu
5. gafûrun : Gafûr, mağfiret eden (günahların sevaba çeviren)
6. rahîmun : Rahîm, rahmet eden (rahmet nurunu gönderen)


Elmalılı Hamdi Yazır : Ma'lûmunuz olsun ki hakıkaten şedidül'ıkabdır Allah, hem de hakıkaten gafûr-ü rahîmdir Allah
Diyanet İşleri : Bilin ki, Allah’ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilin ki Allah'ın cezası, muhakkak pek çetindir ve şüphe yok ki Allah suçları örter, rahîmdir.
Adem Uğur : Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır.
Ahmed Hulusi : Bilin ki Muhakkak ki Allâh, Şediyd ül 'Ikab'dır (şiddetle kötülüğün sonucunu yaşatandır); ve dahi Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Biliniz ki Allah, emirlerine muhalefet edilme suçuna denk, size âdil ceza verme gücüne sahiptir. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır ve Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir.
Ali Bulaç : Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Biliniz ki, Allah’ın azabı çok şiddetlidir ve gerçekten mağfireti boldur, ziyade merhametlidir.
Bekir Sadak : Allah'in azabinin siddetli oldugunu ve Allah'in Bagislayan, merhamet eden oldugunu bilin.
Celal Yıldırım : Biliniz ki, Allah gerçekten hem vereceği ceza bakımından çok şiddetlidir, hem de Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın Bağışlayan, merhamet eden olduğunu bilin.
Diyanet Vakfi : Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır.
Edip Yüksel : Bilin ki ALLAH'ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biliniz ki Allah, hem azabı çok şiddetli, hem de bağışlayan ve merhamet edendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Fizilal-il Kuran : Biliniz ki, Allah, azabı ağır olan, bunun yanında da affedici ve merhametli olandır.
Gültekin Onan : Bilin ki, Tanrı gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.
Hasan Basri Çantay : Bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetindir. (Bununla beraber) Allah hakıykaten çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir de.
Hayrat Neşriyat : Bilin ki gerçekten Allah, azâbı şiddetli olandır ve şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.
İbni Kesir : Bilin ki; Allah, gerçekten azabı pek çetin olandır. Ve Allah; gerçekten Gafur'dur, Rahim'dir.
Muhammed Esed : Bilin ki Allah cezalandırmada çetindir; ve Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Biliniz ki, Allah Teâlâ'nın ikabı muhakkak pek şiddetlidir. Ve şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Biliniz ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir ve şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.
Şaban Piriş : Biliniz ki Allah, cezası şiddetli olandır; Allah, bağışlayıp, acıyandır.
Suat Yıldırım : Bilin ki Allah’ın cezası şiddetlidir; ama aynı zamanda O, gafurdur, rahîmdir (affı ve merhameti boldur).
Süleyman Ateş : İyi bilin ki Allâh'ın cezâsı çetindir ve Allâh bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Bilin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir; Allah, aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Bilin ki Allah, azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah; Gafûr'dur, Rahîm'dir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.