FANDOM


تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍTebsıraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin.
1. tebsıraten : basiret, hikmetle bakan kalp gözü
2. ve zikrâ : ve zikir
3. li kulli abdin : bütün kullar için
4. munîbin : Allah'a dönmüş olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenDiyanet İşleri : Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Mâbûduna dönen her kulun, can gözünü açmak ve ona, ibret ve öğüt vermek için.
Adem Uğur : Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).
Ahmed Hulusi : (Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için.
Ahmet Tekin : Bunlar, Allah’a yönelen, Allah’ı ilâh tanıyan, yoluna baş koyup gönülden bağlanan, her kulun iyiliği, kurtuluşu için, basiretli davranarak görebileceği açık deliller ve öğütlerdir.
Ahmet Varol : Gönülden boyun eğen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek için.
Ali Bulaç : (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.
Ali Fikri Yavuz : Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah’ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık.
Bekir Sadak : (7-8) Allah'a yonelen her kula ogut ve bir belge olarak yeryuzunu yaydik, oraya sabit daglar yerlestirdik, orada her guzel turden yetistirdik.
Celal Yıldırım : (Bu eserler ve taşıdığı hikmetli faydalar) Hakk'a yönelip gönül veren her kul için bir gönül gözü, bir hatırlatma ve öğüttür.
Diyanet İşleri (eski) : (7-8) Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her güzel türden yetiştirdik.
Diyanet Vakfi : Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).
Edip Yüksel : Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişane-i basîret ve nümune-i ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hakka yüz tutan her kulun gözünü, gönlünü açmak ve ibret almasını sağlamak için.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunlar, Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.
Fizilal-il Kuran : Bütün bunları, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve ona ibret vermek için yaptık.
Gültekin Onan : (Bunlar,) 'içten Tanrı'ya yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.
Hasan Basri Çantay : (Biz, bütün bunları) tâatımıza dönen her kulun kalb gözünü açmak, (ona) ibret vermek için (yapdık).
Hayrat Neşriyat : (Bütün bunlar, Rabbine) yönelen her kula basîreti(ni) açmak ve (ona) ibret vermek içindir.
İbni Kesir : Allah'a yönelen her kula öğüt ve ibret olsun diye.
Muhammed Esed : isteyerek Allah'a yönelen her insana bir basiret ve uyarı vesilesi olarak.
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) Ve yere de (bakmadılar mı?). Onu döşedik ve onda sabit dağlar bıraktık ve onda her güzel cinsten bitirdik. (Bunları) hakka müteveccih olan her bir kul için bir ibret ve bir mev'iza olarak (vücûda) getirdik.
Ömer Öngüt : Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak, ona ibret vermek içindir.
Şaban Piriş : (Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak...
Suat Yıldırım : Bütün bunları, Allah’a yönelecek her kula Yaradan’ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.
Süleyman Ateş : (Bütün bunları) Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve (ona) ibret vermek için (yaptık).
Tefhim-ul Kuran : (Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.
Ümit Şimşek : Hakka yönelecek herbir kulun gönül gözünü açsın ve ibret olsun diye.
Yaşar Nuri Öztürk : İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : Bütün bunları, Bize dönen her kul için, kalp gözü açılsın, (bir ihtar) ve ibret olsun diye yaptık.
Ahmet Davudoğlu : Bütün bunları, hakikaten hakka dönen her kulun kalp gözünü açmak ve bir ibret dersi vermek için yaptık.
Ali Arslan : (Bunların tamamı) Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek içindir.
Arif Pamuk : Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için bütün bunları meydana getirdik.
Ayntabî Mehmet Efendi : Bütün bunları, Bize (tevhid ve tâatle) rücû eden her kulun basiretini açmak, ona öğüt vermek için yaptık.
Bahaeddin Sağlam : Bize yönelen her kul için bir mesaj ve görüş verici bir delil kılmışız.
Diyanet Vakfı (1993) : Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık.)
Hasan Tahsin Feyizli : (Bunların hepsini Allah'a) yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve (ona) ibret vermek için (yaptık).
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık.
Hüseyin Kaleli : “Her (hakka) dönen kul için bir görüş ve hatırlatma olarak (yarattık).”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Hakka yönelen her bir kul için bunlar görüp ibret alınacak delillerdir.
Mustafa İslamoğlu : (7-8) Yeryüzünü ise (engebeli arazi yapısıyla) uzatıp genişlettik; zira oraya kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdik; üstelik orada her tür çiftten güzel bitkiler yeşerttik ki, gönüllü olarak O’na yönelen her kul için bir bilinç kaynağı ve bir uyarı vesilesi olsun.
Nedim Yılmaz : Bunları Allah’a dönen her kulun kalp gözünü açmak ve ibret vermek için yaptık.
Ömer Rıza Doğrul : (Bütün bunlar) Daima Allah'a dönüp O’na sığınan her kulun basiretini açmak, ona ibret vermek içindir.
Talat Koçyiğit : Bunları da Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek için yapmışızdır.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Bunlar, bize rücu ve tevbe etmiş her kul için ibret ve öğüttür.
Bir Heyet : Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.