FANDOM


وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

Ve fîl ardı âyâtun lil mûkınîne.

1. ve fî el ardı : ve arzda, yeryüzünde
2. âyâtun : âyetler vardır
3. li el mûkınîne : yakîn hasıl edenler için
İmam İskender Ali Mihr : Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah'ın) âyetleri vardır.
Diyanet İşleri : (20-21) Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve yeryüzünde deliller var iyiden iyiye inanmış olanlara.
Adem Uğur : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.
Ahmed Hulusi : İkân sahiplerine arzda (bedende) işaretler vardır!
Ahmet Tekin : İlme, delile ve gerekçeye itibar eden, kesin olarak Allah’a inananlar için, yerkürede Allah’ın birliğini, kudretini gösteren deliller vardır.
Ahmet Varol : Yeryüzünde kesin bir inançla inanacaklar için ibretler vardır.
Ali Bulaç : Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Arzda da gerçekten tasdik edenler için bir çok ibretler var.
Bekir Sadak : (20-21) Kesin olarak inananlara, yeryuzunde ve kendi icinizde Allah'in varligina nice deliller vardir; gormez misiniz?
Celal Yıldırım : Kesinlikle bilip inananlar için yeryüzünde (Allah'ın varlığına, birliğine delâlet eden) açık belgeler vardır.
Diyanet İşleri (eski) : (20-21) Kesin olarak inananlara, yeryüzünde ve kendi içinizde Allah'ın varlığına nice deliller vardır; görmez misiniz?
Diyanet Vakfi : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde âyetler vardır.
Edip Yüksel : Kesin inananlar için yerde ayetler (işaret ve deliller) vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Arzda da âyetler var iykan ehli için
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yeryüzünde inanç sahipleri için birçok ibretler vardır;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (20-21) Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
Fizilal-il Kuran : Kesin inanacak insanlar için yeryüzünde nice deliller vardır.
Gültekin Onan : Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Hasan Basri Çantay : (Küre-i) arzda kâmil bilgi saahibleri için nice âyetler vardır.
Hayrat Neşriyat : (20-21) Kat'î olarak îmân edecekler için yerde ve kendi nefislerinizde (Allah’ın kudretine ve birliğine) deliller vardır. Hiç görmez misiniz?
İbni Kesir : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır.
Muhammed Esed : Yeryüzünde içlerinde hiçbir şüphe duymadan inananlar(ın görebileceği, Allah'ın varlığının) işaretleri vardır,
Ömer Nasuhi Bilmen : (19-20) Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi. Ve yerde imân-ı yakin erbâbı için deliller vardır.
Ömer Öngüt : Kesin olarak inananlar için yeryüzünde açık âyetler (deliller) vardır.
Şaban Piriş : Yeryüzünde gerçekten iman edecekler için ayetler vardır.
Suat Yıldırım : (20-22) Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız (rızkınızın vesileleri), hem de size vâd olunan cennet vardır.
Süleyman Ateş : Kesin inanacaklar için yerde nice ibretler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Kesin bir bilgiyle iman edecekler için, yeryüzünde âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.

Şablon:Zariyatbakınız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.