Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.382
pages

Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîne.
1. kâlû : dediler
2. innâ : muhakkak ki biz
3. ursilnâ : gönderildik
4. ilâ kavmin : bir kavme
5. mucrimîne : mücrim, suçlular, günahkârlarDiyanet İşleri : (32-34) Onlar şöyle dediler: “Biz suçlu bir kavme (Lût’un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, şüphe yok ki biz demişlerdi, mücrim bir topluluğa gönderildik.
Adem Uğur : Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Doğrusu biz suçlu bir toplum için irsâl olunduk!"
Ahmet Tekin : Melekler: 'Allah’ın koyduğu kuralları tanımayan, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güçlü bir kavme görevli olarak gönderildik' dediler.
Ahmet Varol : Dediler ki: 'Biz bir günahkarlar topluluğuna gönderildik.
Ali Bulaç : "Doğrusu biz, suçlu günahkar bir kavme gönderildik" dediler.
Ali Fikri Yavuz : Onlar dediler ki: “- Biz, günahkâr bir kavme (Lût peygamberin kavmine) gönderildik;
Bekir Sadak : (32-34) Elciler: «Suclu bir milletin uzerine, Rabbinin katindan isaretli olarak, asiri gidenlere mahsus sert taslar gondermekle gorevlendirildik» dediler.
Celal Yıldırım : Onlar, «doğrusu biz suçlu günahkâr bir kavme gönderildik,
Diyanet İşleri (eski) : (32-34) Elçiler: 'Suçlu bir milletin üzerine, Rabbinin katından işaretli olarak, aşırı gidenlere mahsus sert taşlar göndermekle görevlendirildik' dediler.
Diyanet Vakfi : «Biz, dediler, suçlu bir kavme gönderildik.»
Edip Yüksel : Dediler ki, 'Biz suçlu bir topluluğa gönderildik.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz, dediler: Mücrim bir kavme gönderildik
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Dediler: «Biz suçlu bir kavme gönderildik;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar: «Gerçekten biz günahkâr bir kavim (olan Lût kavmine) gönderildik.
Fizilal-il Kuran : Dediler ki: «Biz suçlu bir kavme gönderildik.»
Gültekin Onan : "Doğrusu biz, suçlu günahkar bir kavme gönderildik" dediler.
Hasan Basri Çantay : Onlar «Biz günahkârlar güruhuna gönderildik», dediler,
Hayrat Neşriyat : Dediler ki: 'Şübhesiz biz, bir günahkârlar topluluğuna gönderildik.'
İbni Kesir : Dediler ki: Biz, suçlu bir kavme gönderildik,
Muhammed Esed : Onlar, "Bak" dediler, "biz günaha batmış bir topluma gönderildik,
Ömer Nasuhi Bilmen : (31-32) (İbrahim aleyhisselâm) Dedi ki: «O halde mühim işiniz neden ibarettir ey gönderilmiş zâtlar?» (O melekler de) Dediler ki: «Şüphe yok, biz günahkârlar olan bir kavme gönderildik.»
Ömer Öngüt : Dediler ki: "Biz suçlu bir kavme gönderildik. "
Şaban Piriş : -Biz, günahkar bir topluma gönderildik, dediler.
Suat Yıldırım : (32-34) "Biz" dediler, "Suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik."
Süleyman Ateş : Dediler: "Biz suçlu bir kavme gönderildik."
Tefhim-ul Kuran : Dediler ki: «Gerçek şu ki biz, suçlu günahkâr bir kavme gönderildik.»
Ümit Şimşek : Dediler ki: 'Biz mücrim bir kavme gönderildik.
Yaşar Nuri Öztürk : Dediler: "Biz, suçlulardan oluşan bir topluma gönderildik."