FANDOMوَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

Ve tereknâ fîhâ âyeten lillezîne yahâfûnel azâbel elîm(elîme).


1. ve tereknâ : ve biz bıraktık
2. fî-hâ : orada
3. âyeten : âyet, delil
4. li ellezîne : o kimselere onlara
5. yahâfûne : korkarlar
6. el azâbe : azap
7. el elîme : elîm, acı


Diyanet İşleri : Orada, elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve orada, elemli azaptan korkanlara bir delil bırakmıştık.
Adem Uğur : Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık.
Ahmed Hulusi : Orada o elim azaptan korkanlara bir işaret terkettik.
Ahmet Tekin : Can yakıp, inleten müthiş azaptan korkanlar için orada kalıntılar, ibretler, uyarı işareti bıraktık.
Ahmet Varol : Orada acıklı azaptan korkanlar için bir işaret bıraktık.
Ali Bulaç : Ve orada, acı bir azabtan korkanlar için bir ayet bıraktık.
Ali Fikri Yavuz : Ve öyle acıklı azabdan korkacaklar için orada bir ibret nişanesi bıraktık, (o memleketi harabe ve taş yığını haline getirdik).
Bekir Sadak : Can yakici azabdan korkanlar icin, o beldede bir isaret, bir kalinti biraktik.
Celal Yıldırım : Orada, elem verici azâbdan korkanlar için açık belge (ibretli kalıntı) bıraktık,» dediler.
Diyanet İşleri (eski) : Can yakıcı azabdan korkanlar için, o beldede bir işaret, bir kalıntı bıraktık.
Diyanet Vakfi : Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık.
Edip Yüksel : Acı azaptan korkacaklar için orada bir ders bıraktık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve öyle elîm azabdan korkacaklar için orada bir âyet bıraktık
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve orada acı bir azaptan korkacak için bir ibret bıraktık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz orada acı bir azabdan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.
Fizilal-il Kuran : Acı azabdan korkanlar için orada bir ibret bıraktık.
Gültekin Onan : Ve orada, acı bir azabtan korkanlar için bir ayet bıraktık.
Hasan Basri Çantay : (Bununla beraber) orada elem verici azâbdan, korkacaklar için, bir alâmet de bırakdık.
Hayrat Neşriyat : O (pek) elemli azabdan korkanlar için de orada (ibret alınacak) bir alâmet bıraktık!
İbni Kesir : Elim azabdan korkanlar için orada bir ayet bıraktık.
Muhammed Esed : Ve böylece (bütün zalimleri bekleyen) şiddetli azaptan korkanlar için orada bir işaret, bir mesaj bıraktık.
Ömer Nasuhi Bilmen : (36-37) Fakat orada müslümanlardan bir haneden başka bulmadık. Ve pek acıklı azabtan korkacaklar için orada bir alâmet bıraktık.
Ömer Öngüt : Acı azaptan korkanlar için, orada bir işaret bıraktık.
Şaban Piriş : Orada, acı azaptan korkan kimseler için bir işaret bıraktık.
Suat Yıldırım : Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için, orada bir alâmet bıraktık.
Süleyman Ateş : Acı azâbdan korkanlar için orada bir ibret bıraktık.
Tefhim-ul Kuran : Ve orada, acıklı bir azabdan korkanlar için bir ayet bıraktık.
Ümit Şimşek : Sonra orada, o acı azaptan korkanlar için bir alâmet bıraktık.
Yaşar Nuri Öztürk : Acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık;
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.