وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ

Ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînin.1. ve fî semûde : ve Semud kavminde (vardır)
2. iz kîle : denildiği zaman
3. lehum : onlara
4. temetteû : metalanın, yararlanın, refah içinde yaşayın
5. hattâ hînîn : belli bir süreye kadar


Diyanet İşleri : Semûd kavminde de ibretler vardır. Hani onlara, “Bir süreye kadar faydalanın bakalım” denmişti.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Semûd'da da delil var; hani, muayyen bir zamana dek geçinin demiştik.
Adem Uğur : Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.
Ahmed Hulusi : Semud'da da. . . Hani onlara: "Bir süreye kadar yararlanın" denilmişti.
Ahmet Tekin : Semûd kavminde de, ibretler vardır. Hani kendilerine:

'Cezalandırma vaktiniz gelinceye kadar, zevk-u safâ sürün, dünya nimetlerinden faydalanın' denilmişti.

Ahmet Varol : Semud'da da (ibret vardır). Hani onlara: 'Bir süreye kadar yararlanın (geçim sürün)' denmişti.
Ali Bulaç : Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.
Ali Fikri Yavuz : Semûd kavminde de ibret vardır: Hani onlara “-Bir zamana kadar yaşayın, istifade edin.” denilmişti de,
Bekir Sadak : Semud milletinin basina gelende de ibret vardir: Onlara, «Bir sureye kadar zevklenin» denmisti.
Celal Yıldırım : Semûd kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit onlara, «bir süreye kadar yararlanıp geçinin» denilmişti.
Diyanet İşleri (eski) : Semud milletinin başına gelende de ibret vardır: Onlara, 'Bir süreye kadar zevklenin' denmişti.
Diyanet Vakfi : Semûd kavminde de (ibretler vardır). Onlara: Bir süreye kadar faydalanın, denmişti.
Edip Yüksel : Semud'da da (bir ders vardır). Onlara, 'Belli bir süreye kadar keyfinize bakın' denmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de Semud'da, ki onlara bir zamana kadar istifade edin denilmişti de
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de Semud'da (ibret verici deliller vardır) ki, onlara: «Bir süreye kadar istifade edin.» denilmişti de,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Semud kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani onlara: «Belirli bir süreye kadar dünyadan yararalanıp, geçinin!» denmişti.
Fizilal-il Kuran : Semud kavminin başına gelende de ibretler vardır: Onlara, «Bir süreye kadar zevklenin» denmişti.
Gültekin Onan : Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: "Belli bir süreye kadar yararlanın" denmişti.
Hasan Basri Çantay : Semud (kavminin ilhâkin) de de (bir ibret vardır). Hani onlara «Bir zamana kadar fâidelene durun» denilmişdi de,
Hayrat Neşriyat : Semûd (kavmin)de de (ibretler vardır); o zaman onlara: 'Bir zamâna kadar faydalanın (bakalım)!' denilmişti.
İbni Kesir : Semud'da da. Hani onlara: Bir süreye kadar yararlanın, demişti.
Muhammed Esed : Semud (kavminin kıssasın)da da (aynı mesaj vardır), ki Biz onlara: "Kısa bir süre sefanızı sürün bakalım!" demiştik,
Ömer Nasuhi Bilmen : (43-44) Semûd'da da (O'nun kıssasında da ibret vardır). O vakit onlara denilmişti ki, «Bir zamana kadar faidelenin.» Onlar ise Rablerinin emrine imtisalden kaçındılar, artık onları bakar oldukları halde yıldırım yakaladı.
Ömer Öngüt : Semud kavminin başına gelenlerde de ibretler vardır. Onlara: "Bir süreye kadar sefa sürüp zevklenin!" denmişti.
Şaban Piriş : Semud da öyle... onlara: -Vakit gelene kadar yaşayın denilmişti.
Suat Yıldırım : Semûd ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da "Bir süre hayattan zevk alın bakalım!" denilmişti.
Süleyman Ateş : Semûd (kavmin)de de (ibret alınacak şeyler vardır). Onlara: "Bir süreye kadar sefâ sürün" denmişti.
Tefhim-ul Kuran : Semud (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onlara: «Belli bir süreye kadar metalanıp yararlanın» denmişti.
Ümit Şimşek : Semud'da da ibretler vardır. Onlara da 'Bir süre için nasiplenedurun' denmişti.
Yaşar Nuri Öztürk : Semûd'da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: "Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.