FANDOM


وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

1. ve : ve
2. min kulli şey'in : herşeyden
3. halaknâ : biz yarattık
4. zevceynî : ikili, çift
5. lealle-kum : umulur ki böylece siz
6. tezekkerûne : tezekkür edersiniz, öğüt alır düşünürsünüz
İmam İskender Ali Mihr : Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
Diyanet İşleri : Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve anar, ibret alırsınız diye her şeyi çift yarattık.
Adem Uğur : Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.
Ahmed Hulusi : Her şeyi iki eşten (pozitif - negatif güç; gen sarmalını oluşturan çiftten) yarattık. . . Belki hatırlayıp düşünürsünüz diye.
Ahmet Tekin : Her türden erkekli dişili çiftler yarattık. Ola ki, düşünüp öğüt alırsınız.
Ahmet Varol : Her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alırsınız.
Ali Bulaç : Ve Biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp düşünürsünüz.
Ali Fikri Yavuz : Her şeyden çift çift yarattık ki, iyice düşünesiniz.
Bekir Sadak : Ibret alasiniz diye her seyi cift cift yaratmisizdir.
Celal Yıldırım : Her şeyden çift çift yarattık ; olur ki düşünüp ibret ve öğüt alırsınız.
Diyanet İşleri (eski) : İbret alasınız diye her şeyi çift çift yaratmışızdır.
Diyanet Vakfi : Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.
Edip Yüksel : Öğüt almanız için de herşeyi çiftler halinde yarattık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem her şeyden iki çift yarattık ki, düşünesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.
Fizilal-il Kuran : Her şeyden çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız.
Gültekin Onan : Ve biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp düşünürsünüz.
Hasan Basri Çantay : Her şeyden de iki çift yaratdık, olur ki inceden inceye düşünürsünüz diye.
Hayrat Neşriyat : Ve herşeyden çift çift yarattık, olur ki ibret alırsınız.
İbni Kesir : Ve her şeyden çift çift yarattık ki ibret alasınız.
Muhammed Esed : Ve her şeyin karşıtını yarattık, ki (Allah'ın Tek olduğunu) anlayabilesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen : (48-51) Yeri de döşedik, ne güzel döşeyicilerdir. Ve her şeyden iki çift yarattık. Tâ ki, tefekkür edesiniz. «Artık Allah'a kaçın, şüphe yok ki, ben sizin için O'nun tarafından bir apaçık korkutucuyum. Ve Allah ile beraber başka bir ilâh ittihaz etmeyin. Muhakkak ki, ben sizin için O'ndan bir apaçık korkutucuyum.»
Ömer Öngüt : İbret alasınız diye her şeyi çift çift yarattık.
Şaban Piriş : Öğüt alasınız diye her şeyden çift çift yarattık.
Suat Yıldırım : Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız.
Süleyman Ateş : Her şeyden iki çift (erkek dişi) yarattık ki düşünüp öğüt alasınız.
Tefhim-ul Kuran : Ve biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz.
Ümit Şimşek : Düşünüp ibret alırsınız diye herşeyden çiftler yarattık.
Yaşar Nuri Öztürk : Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.

Şablon:Zariyatbakınız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.