FANDOM


إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

İnnemâ tûadûne le sâdikûn.

1. inne : muhakkak
2. : şey(ler)
3. tûadûne : size vaadolunuyor
4. le : elbette, mutlaka, kesinlikle
5. sâdikûn : doğrudur
İmam İskender Ali Mihr : Muhakkak ki size vaadolunanlar kesinlikle doğrudur.
Diyanet İşleri : (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçekten de size vaadedilen, doğrudur ancak.
Adem Uğur : Size vâdedilen, kesinlikle doğrudur.
Ahmed Hulusi : Vadolunduğunuz elbette kesinlikle gerçektir!
Ahmet Tekin : Size va’d olunanlar, tehdit edildiğiniz şeyler kesinlikle doğrudur.
Ahmet Varol : Size vaadedilenler kesin doğrudur.
Ali Bulaç : Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak size vaad olunanlar bir gerçektir;
Bekir Sadak : (1-6) Esip savuran ruzgarlara, yagmur yuklu bulutlara, kolayca suzulen gemiler ve isleri yoneten meleklere and olsun ki, size soz verilen kiyametin kopmasi suphesiz gercektir. Odesme gunu gelecektir.
Celal Yıldırım : Size va'dolunan elbette yerine gelecektir.
Diyanet İşleri (eski) : (1-6) Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.
Diyanet Vakfi : (1-6) Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.
Edip Yüksel : Size söz verilen kuşkusuz bir gerçektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : muhakkak o size va'dolunan mutlaka doğrudur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O size vaad edilen elbette doğrudur.
Fizilal-il Kuran : Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.
Gültekin Onan : Size vaad edilmekte olan hiç tartışmasız doğrudur.
Hasan Basri Çantay : şübhesiz ki size va'd olunan (şeylerin hepsi) elbette doğrudur.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki va'd edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten doğrudur.
İbni Kesir : Muhakkak size vaadolunan elbette doğrudur.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, size vaad edilmiş olan kesinlikle doğrudur,
Ömer Nasuhi Bilmen : Size vaadolunan, şüphe yok ki, elbette doğrudur.
Ömer Öngüt : Size vâdedilen şey kesinlikle doğrudur.
Şaban Piriş : Size vaat edilen elbette doğrudur.
Suat Yıldırım : Size vâd olunan diriliş elbette gerçektir.
Süleyman Ateş : Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.
Tefhim-ul Kuran : Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.
Ümit Şimşek : Size vaad olunan doğrudur.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.


Şablon:Zariyatbakınız

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.