FANDOM


وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِVes semâi zâtil hubuki.
1. ve : andolsun
2. es semâi : sema, gökyüzü
3. zâti : sahip
4. el hubuki : sağlam, kıvrımlı (spiralimsi), iç içe dairesel (sarmal), yörüngesel, kıvrılarak ilerleyen, yollarDiyanet İşleri : (7-8) Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun ki, muhakkak siz, (peygamber hakkında) çelişkili sözler söylüyorsunuz.
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun yol yol hâreli göğe.
Adem Uğur : İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki,
Ahmed Hulusi : O (çeşitli düşüncelerden oluşmuş) yollarla dolu semâ (bilinç)!
Ahmet Tekin : İçinde yörüngeler ve yollar olan, dengeli ve güzel göğe andolsun.
Ahmet Varol : Çeşitli yolları (cisimlerinin yörüngeleri) bulunan göğe yemin olsun ki,
Ali Bulaç : 'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun;
Ali Fikri Yavuz : O (yıldızlara ait) güzel yollara sahib sema hakkı için ki:
Bekir Sadak : (7-8) Icinde yorungeler bulunan goge and olsun ki, ey inkarcilar,siz, suphesiz aykiri gorustesiniz.
Celal Yıldırım : Yollar ve yörüngeler sahibi göğe and olsun ki,
Diyanet İşleri (eski) : (7-8) İçinde yörüngeler bulunan göğe and olsun ki, ey inkarcılar, siz, şüphesiz aykırı görüştesiniz.
Diyanet Vakfi : (7-9) İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan (Kur'an'dan veya imandan) dönen döndürülür (engellenmez).
Edip Yüksel : Mükemmel çizilmiş yörüngelere sahip göğe andolsun ki
Elmalılı Hamdi Yazır : O düzgün hâreli Semaya kasem ederim
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O düzgün yollara sahip göğe yemin ederim ki,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yollara sahip göğe andolsun ki,
Fizilal-il Kuran : Yolları bulunan göğe andolsun ki.
Gültekin Onan : 'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun;
Hasan Basri Çantay : O haareli yollara saahib gök hakkı için,
Hayrat Neşriyat : (7-8) (Çeşitli) yollara sâhib olan göğe yemîn olsun ki, doğrusu siz (peygamber ve Kur’ân hakkında) gerçekten çeşitli sözler (iddiâlar) içindesiniz.
İbni Kesir : Hareli yollara sahip olan göğe andolsun ki;
Muhammed Esed : Düşün yıldız kümeleri ile dolu gök kubbeyi!
Ömer Nasuhi Bilmen : (7-8) Muhtelif yolları hâvi olan gök hakkı için. Şüphe yok ki, siz muhtelif bir söz içinde bulunmaktasınız.
Ömer Öngüt : İçinde yollar bulunan göğe andolsun!
Şaban Piriş : Güzel yolları olan göğe andolsun
Suat Yıldırım : (7-8) Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için! Siz tam bir çelişki içindesiniz.
Süleyman Ateş : (Çeşitli) yolları (yörüngeleri) bulunan göğe andolsun ki,
Tefhim-ul Kuran : 'Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış' göğe andolsun;
Ümit Şimşek : And olsun yol yol olmuş semâya.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe,
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.