FANDOM


Tababet ve Suabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Edit

Kanun No: 5181

Kabul Tarihi: 02.06.2004

10.06.2004 / 25488

Madde 1. — 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayili Tababet ve Suabati San’atlarinin Tarzi Icrasina Dair Kanunun 41 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Madde 41. — Kisisel çikar amaci olmasa bile diplomasiz olarak dis hekimligi meslegine iliskin herhangi bir muayene veya müdahale yapan, dis hekimligi klinik hizmetleri ile ilgili isyeri açanlarin meslek icralari durdurulur. Bu kimseler hakkinda üç yildan bes yila kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya kadar agir para cezasina hükmolunur. Ayrica isyerlerinde bulunan ve münhasiran dis hekimligi meslegini icra etmekte kullanilan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir.

Madde 2. — 1219 sayili Kanunun ek 7 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Ek Madde 7. — Dis protez teknisyenleri; sahip olduklari diploma veya belgelerin hak kazandirdigi unvanlardan baskalarini kullanamazlar, hastalarla dogrudan dogruya meslekî iliskiye giremezler, laboratuarlarinda münhasiran dis hekimligi meslegini icra etmekte kullanilan araç ve gereçleri bulunduramazlar, ek 4 üncü maddenin belirledigi sinirlar disinda herhangi bir çalisma yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar.

Yukaridaki fikra hükmüne aykiri hareket eden dis protez teknisyenleri hakkinda üç yildan bes yila kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya kadar agir para cezasina hükmolunur. Ayrica isyerlerinde bulunan ve münhasiran dis hekimligi meslegini icra etmekte kullanilan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir. Isyeri ruhsatlari suçun ilk kez islenmesi halinde bir yil süreyle geri alinir, tekerrürü halinde bir daha geri verilmemek üzere iptal edilir.

Madde 3. — 1219 sayili Kanunun ek 8 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Ek Madde 8. — Diplomasi veya meslek belgesi olmaksizin dis protez teknisyenligi meslegini icra edenler hakkinda bir yildan üç yila kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya kadar agir para cezasina hükmolunur. Ayrica isyerlerinde bulunan ve münhasiran dis protez teknisyenligi meslegini icra etmekte kullanilan araç ve gereçler kime ait olursa olsun müsadere edilir. Suçun tekerrürü halinde verilen ceza ertelenemez, para cezasina veya tedbire çevrilemez.

Madde 4. — 1219 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

Ek Madde 11. — Millî Savunma Bakanligi ile diger kanunlar kapsaminda örgün egitim veren meslek okullari haricinde, hiçbir kisi veya kurum veyahut kurulus tarafindan her ne ad altinda olursa olsun bu Kanunda usul ve esaslari belirlenmis olan dis protez teknisyenligi dalinda egitim ve belge verilemez. Türk Silâhli Kuvvetleri bünyesinde saglik sinifi astsubay egitimi aldiktan sonra askerî egitim hastanelerinde dis protez teknisyenligi egitimi gören saglik astsubaylarinin kurs belgeleri, Saglik Bakanligi tarafindan onaylanir ve bunlar, özel kanun hükümleri sakli olmak kaydiyla bu Kanunda dis protez teknisyenlerine taninan hak ve yetkilere sahip olurlar. MADDE 5. — 1219 sayili Kanuna asagidaki geçici maddeler eklenmistir. GEÇICI MADDE 4. — 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununa göre dis protezciligi meslek dalinda; a) Milli Egitim Bakanliginca verilmis ustalik belgeleri, b) Ustalik belgesi almak için dogrudan ustalik sinavina girme hakkini elde edenler ile ustalik egitimi kurslarina devam etmekte olanlardan, girecekleri ustalik sinavi sonunda basarili olarak ustalik belgesi alanlarin belgeleri, c) 3308 sayili Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarinca, Milli Egitim Bakanliginca verilecek ustalik belgeleri, Baskaca bir isleme gerek kalmaksizin iptal edilmis sayilarak Saglik Bakanliginca bu belgelerin yerine dis protez teknisyenligi meslek belgesi verilir. Bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendinde belirtilenlerin, bu Kanunun yürürlüge girmesinden itibaren; (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ise ustalik belgelerinin tanzimi ta rihinden itibaren bir yil içerisinde, dis protez teknisyenligi meslek belgesi almak amaciyla Saglik Bakanligina müracaat etmemeleri halinde, dis protez teknisyeni unvanini kullanamaz ve bu meslegi icra edemezler. GEÇICI MADDE 5. — 3308 sayili Meslekî Egitim Kanununa göre dis protezciligi meslek dalinda; a) Kalfalik belgesi sahibi olanlarin bu Kanunun yürürlüge girmesinden itibaren en geç bir yil içerisinde, b) Çiraklik egitimini tamamlayanlar ile bu egitime devam edenler ise, çiraklik egitimini tamamlamalarini müteakiben en geç alti ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, Müracaat etmeleri ve geçici 6 nci maddede öngörülen yönetmelik hükümleri uyarinca Saglik Bakanliginca düzenlenecek teori ve uygulama egitimini basariyla tamamlamalari kaydiyla açilacak ehliyet sinavinda basarili olmalari halinde, kendilerine dis protez teknisyenligi meslek belgesi verilir. Saglik Bakanliginca düzenlenecek egitimler sonunda, iki yil içerisinde girecekleri en çok üç sinavda basarili olamayanlar ile sinav için müracaat etmeyenler, iki yillik sürenin bitiminden sonra mesleklerini icra edemezler ve dis protezciligi ile ilgili herhangi bir unvani kullanamazlar. Yukarida belirtilen egitimlere ve sinavlara katilacak ilgililer, bunlarin gerektirdigi giderleri kendileri karsilarlar. GEÇICI MADDE 6. — Geçici 5 inci maddede belirtilen kalfalik belgesine sahip olanlar ile çiraklik egitimini tamamlayanlara ve çiraklik egitimine devam edenlere, Saglik Bakanliginca dis protez teknisyenligi meslek belgesi verilebilmesi amaciyla düzenlenecek teori ve uygulama egitimlerinin süreleri ve yerleri, egitimlerin sonunda yapilacak ehliyet sinavlarinin yerleri, sinav komisyonunun teskili, egitimlere ve sinavlara müracaat edilmesi konulari ve bunlarin giderlerinin nasil karsilanacagi ile ilgili sair esaslar, bu Kanunun yayimi tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanliginca hazirlanacak bir yönetmelik ile belirlenir. MADDE 6. — Bu Kanun yayimi tarihinde yürürlüge girer. MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.