FANDOM


Bakınız

Şablon:SYDVbakınız d


SYDV SYDV/Projeler SYDV/Mersin
Şartlı Nakit transferi Modülü
ŞNT Şartlı Nakit Transferi ŞEY Şartlı Eğitim Yardımı ŞSY Şartlı Sağlık Yardımı
SYDV'den yapılan yardımlara teşekkür ziyaretleri SYDV'de dereceli yardım sistemi SYDV'de fakirlerin 5 dereceli tasnif yöntemi
Projeler SYDV/Projeler SYDV/Fakirlere güneş kollektörleri ile sıcak su temini projesi SYDV/Kırsal Nüfusu Bilişime Ulaştırma projesi SYDV/Fakru zaruret içerisindeki vatandaşların güneş enerjsinden sıcak su elde etmelerini sağlayarak elektrik masraflarını düşürme projesi
Yardımlar SYDV/Yardımlar SYDV Yararlanıcıları SYDV/Barınma Yardımları SYDV/Gıda Yardımları SYDV/Afiş tasarımları SYDV/Yakacak yardımları SYDV/Kitapçık SYDV/Yakacak yardımları SYDV/Okul kulüpleri
Mütevelli Heyet İlçe SYDV Mütevelli Heyet Vakıf Başkanı Kaymakam Belediye Başkanı İlçe Malmüdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Sağlık Grup Başkanı İlçe Müftüsü İlçe Tarım Müdürü Köy muhtarı Mahallesi muhtarı Sivil toplum kuruluşu Sivil üye İl GM Sivil üye İl GM
SYDGM SYDGM Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü SYDGM/HABERLERİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışanları Derneği VAKÇALDER [1] SYDV Çalışanları Derneği
SYDV mevzuat SYDV/Mevzuat SYDV mevzuat 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 5263 - 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun SYDGM disiplin amirleri yönetmeligi. SYDGM görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği SYDGM Genelge 2009/6 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik 08 Ekim 2011 24/01/2007 tarihli ve B.02.1.SYD 0.09.401.02/1904 sayılı Genelge 04/12/2007 tarihli ve B.02.1.SYD 0.09.401.01/227/37259 sayılı Genelge
SYDV'den yardım alan fakirlere uygulanan tasnifli dereceli yardım sisteminin tarihçesi
SYDV'de derece sisteminin temel felsefesi SYDV'nin bütçesi var mıdır? SYDV'nin fakir listesi SYDV'nin gelirleri nelerdir? SYDV/A4 SYDV/Derece sistemi nedir? SYDV/Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı - Acil Çağrı Sistemi
Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları Çocuk Yardımı veya Şartlı Nakit Transferi Çocuk Yardımı 3294 SYDGM SYDV e-Devlet e-Okul e-Vakif
Haberler SYDV/HABERLERİ SYDV güzel haberler SYDV proje haberleri SYDV soruşturmaları SYDV'de yolsuzluk - Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürü tutuklandı
Şablonlar Şablon:Yardım Şablon:SYDV Şablon:SYDV mevzuatı Şablon:SYDTF Şablon:Yenişehir SYDV

Bakınız

Şablon:Yenişehir SYDVbakınız - d
{{Yenişehir SYDVbakınız}}


SYDV Yenişehir SYDV/Projeler
Yenişehir SYDV Yenişehir SYDV http://sydv.info Müdür: Ayhan Aykut Tel:0324 326 93 00 /136 Yenişehir SYDV Mütevelli Heyeti
Yenişehir SYDV/Şartlı Nakit Transferi Şartlı Nakit transferi Modülü Yenişehir SYDV/ŞNT Yenişehir SYDV/ŞSY Yenişehir SYDV/ŞEY ŞNT Şartlı Nakit Transferi ŞEY Şartlı Eğitim Yardımı ŞSY Şartlı Sağlık Yardımı
Yenişehir SYDV'den yapılan yardımlara karşı öğrencilerin teşekkür ziyareti Yenişehir SYDV'de dereceli yardım sistemi Yenişehir SYDV'de fakirlerin 5 dereceli tasnif yöntemi
Projeler Yenişehir SYDV/Okullarda süt dağıtımı projesi Bu Türkiye projesi oldu. Yenişehir SYDV/Fakirlere güneş kollektörleri ile sıcak su temini projesi Yenişehir SYDV/Kırsal Nüfusu Bilişime Ulaştırma projesi Yenişehir SYDV/Fakru zaruret içerisindeki vatandaşların güneş enerjsinden sıcak su elde etmelerini sağlayarak elektrik masraflarını düşürme projesi Yenişehir SYDV/Projeler
Yardımlar Yenişehir SYDV/Yardımlar SYDV Yararlanıcıları Yenişehir SYDV/Barınma Yardımları Yenişehir SYDV/Gıda Yardımları Yenişehir SYDV/Afiş tasarımları Yenişehir SYDV/Yakacak yardımları Yenişehir SYDV/Kitapçık Sürmene SYDV/Yakacak yardımları Beşikdüzü SYDV/Yakacak yardımları Yenişehir okullarında SYDV kulüpleri
Mütevelli Heyet Kaymakam Eyüp Sabri Kartal Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç İlçe Malmüdürü Hidayet Uslu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Dağ İlçe Sağlık Grup Başkanı Aktan Karahan İlçe Müftüsü Ali Bingül İlçe Tarım Müdürü Abdulkerim Çiçek Karahacılı köy muhtarı Hasan Yılmaz Eğriçam mahallesi muhtarı İbrahim Üner Sivil toplum kuruluşu Azra Karamanoğlu Sivil üye Tamer Güner Sivil üye Akın Yıldırım
SYDGM SYDGM Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü SYDGM/HABERLERİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışanları Derneği VAKÇALDER [2] SYDV Çalışanları Derneği
SYDV mevzuat SYDV/Mevzuat SYDV mevzuat 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 3294 5263 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun SYDGM disiplin amirleri yönetmeligi. SYDGM görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliği SYDGM Genelge 2009/6 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik 08 Ekim 2011 24/01/2007 tarihli ve B.02.1.SYD 0.09.401.02/1904 sayılı Genelge 04/12/2007 tarihli ve B.02.1.SYD 0.09.401.01/227/37259 sayılı Genelge
SYDV'den yardım alan fakirlere uygulanan tasnifli dereceli yardım sisteminin tarihçesi SYDV'de derece sisteminin temel felsefesi SYDV'nin bütçesi var mıdır? SYDV'nin fakir listesi SYDV'nin gelirleri nelerdir? SYDV/A4 SYDV/Derece sistemi nedir? SYDV/Evde Yaşlı ve Hasta Bakımı - Acil Çağrı Sistemi
Şartlı Nakit Transferi Eğitim Yardımları Çocuk Yardımı veya Şartlı Nakit Transferi Çocuk Yardımı 3294 SYDGM SYDV e-Devlet e-Okul e-Vakif
Haberler SYDV/HABERLERİ - SYDV güzel haberler - SYDV proje haberleri - SYDV soruşturmaları SYDV'de yolsuzluk - Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürü tutuklandı
Videolar
Yenişehir SYDV tanıtımı video-2011-07-18-19-35-073

Yenişehir SYDV tanıtımı video-2011-07-18-19-35-073.wmv

Yenişehir SYDV tanıtımı


Şablonlar Şablon:Yardım Şablon:Yenişehir SYDV

09 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25665

Kanun no: 5263

Kabul Tarihi: 01.12.2004

Amaç Edit

Madde 1. — Bu Kanunun amacı, 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun uygulanmasını sağlamak üzere Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilâtı, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Başbakan, bu Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Bakan vasıtası ile kullanabilir.

Tanımlar Edit

Madde 2. — Bu Kanunda geçen;

İfade eder.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri Edit

Madde 3. — Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

 • b) Fonun gelirlerini zamanında toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını sağlamak.
 • c) Vakıfların harcamalarını, iş ve işlemlerini araştırmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım programlarının kriterlerini belirlemek.
 • d) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili olarak araştırma ve etüt yapmak, proje hazırlamak ve uygulamak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden, sivil toplum örgütlerinden destek almak, ortak projeler hazırlamak, gerektiğinde bunlarla sözleşmeler yapmak, hazırlanan projelere destek vermek, bu kurum ve kuruluşlardan proje uygulama, denetleme, danışmanlık ve değerlendirme konularında hizmet satın almak.
 • e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilât Edit

Madde 4. — Genel Müdürlük, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Genel Müdürlük teşkilâtı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Fon Kurulunun oluşumu ve görevleriEdit

Madde 5. — Fon Kurulu, Başbakanın görevlendireceği Bakanın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının müsteşarları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.

Fon Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Kurul Başkanının talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

 • a) Fonda toplanan kaynakların, vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.
 • b) Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak.
 • c) Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.
 • d) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.
 • e) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamak.

Fon Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.

Genel Müdür Edit

 • Ana madde: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü]]

Madde 6. — Genel Müdür; Genel Müdürlüğün en üst amiri olup, Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlüğün amaç ve politikalarına, stratejik plânına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler ve yürütür.

Genel Müdür, Başbakana veya görevlendireceği Bakana karşı sorumludur.

Genel Müdür Yardımcısı Edit

Madde 7. — Ana hizmet birimleri ile danışma birimi ve yardımcı hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, bir Genel Müdür Yardımcısı atanabilir. Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Ana hizmet birimleri ve görevleri Edit

Madde 8. — Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri; Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığından oluşur.

Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: Edit

 • a) Fon kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlamak.
 • b) Fon kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • c) Fon kaynaklarının Fon Kurulu kararlarına uygun şekilde ve yardım konularına göre dağıtımını sağlamak.
 • d) Fonun gelir ve giderlerine ait hesapları tutmak.
 • e) Fon gelirlerini takip ve tahsil etmek.
 • f) Fon giderlerinin takibini yapmak ve zamanında aktarılmasını sağlamak.
 • g) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: Edit

 • Ana madde: [[SYDVGM/
 • a) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen projeler ile sivil toplum örgütlerinin toplumsal amaçlı projelerini değerlendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde ortak projeler yürütmek, bu konularda görüş oluşturmak.
 • b) Sosyal amaçlı projeler geliştirmek, uygulamak ve gerekirse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulatmak.
 • c) Uygulanan projelerin takibini yapmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirerek uygulamanın verimliliğini izlemek, performans analizleri yapmak ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmak.
 • d) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yardımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: Edit

 • Ana madde: [[SYDVGM/
 • a) Yardım taleplerini değerlendirmek, uygunluk kriterleri oluşturmak ve bu çerçevede öneriler hazırlamak.
 • b) Yardımların yerinde, zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını izlemek, yönlendirmek, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu yardımlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek.
 • c) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardırEdit

 • Ana madde: [[SYDVGM/
 • a) Sosyal yardım amaçlı çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlarla ve sosyal yardım ve sosyal hizmet amaçlı uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler oluşturmak, uygulamak.
 • b) Sosyal yardım amaçlı gönüllü kuruluşların çalışmalarını takip etmek, desteklemek ve periyodik değerlendirmeler yapmak.
 • c) Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve resmî kurumlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve uygulamak.
 • d) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İstatistik, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: Edit

 • Ana madde: [[SYDVGM/
 • a) Genel Müdürlüğün yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Genel Müdürlüğün ve vakıfların istatistikî çalışmalarını yapmak, bunlara ilişkin veri tabanlarını hazırlamak, çeşitli projeksiyonlar yaparak kararların alt yapısını oluşturmak.
 • b) Yoksulluk ve sosyal yardım konularında araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak, yaptırmak ve bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
 • c) Üniversite ve benzeri akademik kuruluşlarla işbirliği içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili bilgi ortamları oluşturmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
 • d) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bilincini ve davranışını geliştirmek üzere tanıtım programları hazırlamak, bunların ulusal ve yerel yazılı ve görsel medya kuruluşlarında yayımını sağlamak.
 • e) Sosyal yardım faaliyetlerinin desteklenmesine ve geliştirilmesine yönelik basılı ve görsel yayınlar yapmak.
 • f) Sosyal yardım konulu bilimsel nitelikli yayınlar yapmak, sosyal yardım amaçlı kurum ve kuruluşların yayınlarını takip etmek ve bu amaçla yapılacak yayınları desteklemek.
 • g) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri yapmak, tutanakları tutmak.
 • h) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Danışma birimi ve görevleri Edit

 • Ana madde: [[SYDVGM/

Madde 9. — Genel Müdürlüğün danışma birimi Hukuk Müşavirliğidir.

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

 • a) Genel Müdür, Genel Müdürlük birimleri ve bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
 • b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
 • c) 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe hizmet satınalma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

Yardımcı hizmet birimleri ve görevleri Edit

Madde 10. — Genel Müdürlüğün yardımcı hizmet birimleri; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Edit

 • Ana madde: [[SYDVGM/
 • a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve plânlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
 • b) Personelin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 • c) Teşkilâtın eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda mahalli idarelere dönük eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 • e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: Edit

 • Ana madde: [[SYDVGM/
 • a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan görevleri yerine getirmek.
 • b) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan yapım, satınalma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
 • c) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.
 • d) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri Edit

Madde 11. — Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plân ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Üst düzey yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri ilgililere duyurulur.

Sosyal Yardım Uzman ve Uzman Yardımcılığı Edit

Madde 12. — Genel Müdürlük, Sosyal Yardım Uzmanı ve Uzman yardımcısı istihdam edebilir.

Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

 • a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • b) Yapılan yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.
 • c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.
 • d) Kamu personeli dil sınavında en az (C) düzeyinde başarılı olmak.

Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, hazırlanacak tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar "Sosyal Yardım Uzmanı" unvanını alırlar. Uzmanlık yeterlik sınavında iki defa başarısız olanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, Uzman Yardımcılığı unvanını kaybederler ve memur kadrolarına atanırlar.

Sosyal Yardım Uzman ve Uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, çalışma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Atama Edit

Madde 13. — Daire başkanları, Başbakan veya görevlendireceği Bakan tarafından atanır. 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan diğer personelin atamaları Genel Müdür tarafından yapılır.

Genel Müdürlük personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Sosyal Yardım Uzmanı ve Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu surette çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Genel Müdürlükte çalışan sözleşmeli personel de aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dahil) ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Genel Müdürün teklifi, Bakanın uygun görüşü üzerine Başbakan onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Genel Müdürlükte çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm malî ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır.

Başka kurumlardan personel görevlendirme Edit

Madde 14. — Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşlarında çalışan memurlar, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati alınmak şartıyla Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilebilir. Bunlar, kurumlarından ücretli izinli sayılır ve asıl kadrolarıyla ilgileri devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevleri süresince aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarından alırlar.

Kadrolar Edit

Madde 15. — Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Madde 16. — 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

 • a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları," ibaresi; "Özürlüler Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzmanlığına," ibaresi,
 • b) "Zam ve tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "(A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzmanları" ibaresi,
 • c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresi,

Eklenmiştir.

Madde 17. — Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklenmiştir.

Madde 18. — 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvele "55- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü" ibaresi eklenmiştir.

Madde 19. — 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası maddeden çıkarılmıştır.

Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.

Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup,

illerde belediye başkanı, defterdar, il millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu müdürü ve il müftüsü;

ilçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur.

Ayrıca her faaliyet dönemi için,

il dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi;

ilçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi mütevelli heyetinde görev alırlar.

İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.

Madde 20.3294 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi eklenmiştir.

c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,

d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarından,

Geçici Madde 1. — Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler altı ay içinde Genel Müdürlükçe hazırlanır.

Geçici Madde 2. — Genel Müdürlüğün kadrolarına atama yapılıncaya kadar hizmetler mevcut personelle yürütülmeye devam edilir. Bunlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında çalışanlar arasından yazılı istekte bulunanlar, Genel Müdürlükçe uygun bulunması halinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Görevlerin aksamaması için her türlü personel ve idarî destek bir yıl süre ile Başbakanlıkça karşılanır.

Geçici Madde 3. — Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde sosyal yardım uzmanı olarak atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacakların sayısı sosyal yardım uzmanı kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez.

Geçici Madde 4. — Vakıfların, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarına ilişkin borçları silinmiştir.

Yürürlük Edit

Madde 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Edit

Madde 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8 Aralık 2004

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.