وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

Ve ibrâhîmellezî veffâ.
1. ve ibrâhîme : ve İbrâhîm'in
2. ellezî veffâ : ahdini yerine getiren

Elmalılı Hamdi Yazır : Ve çok vefakâr olan İbrahim'inkindeki
Diyanet İşleri : (36-37) Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve İbrâhîm'in sahîfelerindeki, o İbrahîm ki ahdine iyiden iyiye vefâ etmişti.
Adem Uğur : Ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):
Ahmed Hulusi : O çok vefalı İbrahim (-in sayfalarında olanlar)?
Ahmet Tekin : Ahdine vefa gösteren İbrâhim’in sahifelerinde yazılı olanlar da mı kendisine haber verilerek uyarılmadı?
Ahmet Varol : Ve çok vefakâr İbrahim'in (sahifelerinde olan):
Ali Bulaç : Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...
Ali Fikri Yavuz : Ve çok vefakâr İbrahim’inki ile:
Bekir Sadak : (36-37) Yoksa Musa'nin ve sozunu yerine getiren Ibrahim'in kitablarinda olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?
Celal Yıldırım : (36-37) Yoksa Musa'nın ve ahde vefa eden İbrahim'in sahifelerindeki hususlar ona bildirilmedi mi ?
Diyanet İşleri (eski) : (36-37) Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitablarında olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?
Diyanet Vakfi : (36-37) Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?
Edip Yüksel : Ve sözünü gerçekleştiren İbrahim'in?:
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve çok vefakâr olan İbrahim'inkindeki
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve çok vefakar olan İbrahim'inkindeki?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?
Fizilal-il Kuran : Ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan kutsal sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?
Gültekin Onan : Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...
Hasan Basri Çantay : (36-37) Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden Ibrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :
Hayrat Neşriyat : (36-37) Yoksa Mûsâ’nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm’in suhûf’unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi?
İbni Kesir : Ve sözünü yerine getiren İbrahim'inkinde de.
Muhammed Esed : ve her türlü güvene layık olan İbrahim'e;
Ömer Nasuhi Bilmen : (36-38) Yoksa Mûsa'nın sahifelerinde olan şeyden haber verilmedi mi? Ve memur olduğu şeyi bihakkın itmam etmiş olan İbrahim'in sahifelerindeki de kendisine haber verilmedi mi? Hakikaten hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.
Ömer Öngüt : Ve vazifesini tamamen ifa eden İbrahim'inkinde olanlar?
Şaban Piriş : Ya vefakar İbrahim’in?..
Suat Yıldırım : (36-44) Yoksa o Mûsâ’nın ve o çok vefalı İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O’dur güldüren ve ağlatan; O’dur öldüren ve yaşatan.
Süleyman Ateş : Ve çok vefâlı İbrâhim'in (sahifelerinde bulunan şu gerçekler):
Tefhim-ul Kuran : Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan da.
Ümit Şimşek : Ya çok vefalı İbrahim'in sayfalarında olanlar?
Yaşar Nuri Öztürk : Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.