FANDOM


وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى

Ve ennehû ehleke âdenil ûlâ.

1. ve enne-hu : ve muhakkak ki o
2. ehleke : helâk etti
3. âden(i) : Âd (halkı)
4. el ûlâ : ilk, evvel, önce


İmam İskender Ali Mihr : Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.
Diyanet İşleri : (50-51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki odur önceden gelip geçen Âd'ı helâk eden.
Adem Uğur : Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki "HÛ"dur, önceki Ad'ı helâk eden.
Ahmet Tekin : Önceki Âd kavmini helâk eden de O’dur.
Ahmet Varol : Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.
Ali Bulaç : Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu, O helâk etti evvel ki Âd kavmini...
Bekir Sadak : (50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.
Celal Yıldırım : (50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd'ı ve Semûd'u yok edip geriye bırakmayandır.
Diyanet İşleri (eski) : (50-51) İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.
Diyanet Vakfi : Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti.
Edip Yüksel : O'dur helak eden eski Ad halkını,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve fil'vakı' o helâk etti evvelki Âd'ı
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nitekim O helak etti önce gelen Ad'ı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, helak etti önce gelen Âd'ı.
Fizilal-il Kuran : Eski dönemlerde yaşamış Adoğullarını yokeden O'dur.
Gültekin Onan : Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat şu: Evvelki Aadi O helak etdi,
Hayrat Neşriyat : (50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd’ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd’u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.
İbni Kesir : Ve gerçekten O helak etti evvelki Ad'ı.
Muhammed Esed : ve O'dur yok eden kadim (kabileler) 'Ad
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şüphe yok ki, O helâk etti evvelki Âd'i.
Ömer Öngüt : Birinci Âd kavmini O helâk etti.
Şaban Piriş : O helak etti evvelki Âd’ı...
Suat Yıldırım : (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!
Süleyman Ateş : O helâk etti, önce gelen 'Âd'ı,
Tefhim-ul Kuran : Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı da O yıkıma uğrattı.
Ümit Şimşek : Evvelki Âd kavmini de O helâk etti.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd'ı helâk etti.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.