FANDOM


وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى

Ve semûde femâ ebkâ.


1. ve semûde : ve Semud
2. fe : böylece
3. mâ ebkâ : bâki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı


Diyanet İşleri : (50-51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helâk etti ve hiç kimseyi bırakmadı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Semûd'u da bırakmayan.
Adem Uğur : Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.
Ahmed Hulusi : Semud'u da. . . (Öyle ki) geriye (onlardan kimse) bırakmadı!
Ahmet Tekin : Semûd’u helâk eden, geride hiçbir şey bırakmayan da O’dur.
Ahmet Varol : Semud'u da. Böylece (onlardan kimseyi) geriye bırakmadı.
Ali Bulaç : Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.
Ali Fikri Yavuz : Semûd’u da (helâk etti ve onlardan) hiç bırakmadı.
Bekir Sadak : (50-51) Ilk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri birakmayan O'dur.
Celal Yıldırım : (50-51) Ve gerçekten O, ilk Âd'ı ve Semûd'u yok edip geriye bırakmayandır.
Diyanet İşleri (eski) : (50-51) İlk Ad milletini, Semud milletini yok edip geri bırakmayan O'dur.
Diyanet Vakfi : Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı.
Edip Yüksel : Semudu da bırakmadı,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Semûd'u da hiç bırakmadı
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve Semud'u da hiç bırakmadı!.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve Semûd'u da bırakmadı.
Fizilal-il Kuran : Semudoğullarının da. Kazıdı köklerini.
Gültekin Onan : Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.
Hasan Basri Çantay : Semuudu da. Öyle ki (onlardan hiçbirini) bırakmadı.
Hayrat Neşriyat : (50-51) Muhakkak ki O, önceki Âd’ı (Hûd kavmini) de helâk etti. Semûd’u da (O helâk etti); öyle ki (onlardan hiç kimseyi) bırakmadı.
İbni Kesir : Semud'u da. Geri bırakmadan.
Muhammed Esed : ve Semud'u, hiçbir iz bırakmayacak şekilde,
Ömer Nasuhi Bilmen : (51-52) Ve Semûd'u (da o helâk etti) artık (onlardan hiçbirini) bırakmadı. Ve evvelce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Şüphe yok ki, onlar olmuşlardı onlar, en zalim ve en azgın (kimseler).
Ömer Öngüt : Semud'u da O helâk etti ve geriye hiçbir şey bırakmadı.
Şaban Piriş : Semûd’u da baki bırakmadı..
Suat Yıldırım : (45-54) Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O’na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O’na aittir. Müşriklerin taptığı Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur. Önceki Âd milletini yok eden de O’dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O’dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler!
Süleyman Ateş : Semûd'u, komadı (onları).
Tefhim-ul Kuran : Semûd'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.
Ümit Şimşek : Semud'dan da geriye birşey bırakmadı.
Yaşar Nuri Öztürk : Semûd'u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.