FANDOM


Bakınız

Şablon:Belediyebakınız - d - {{Belediyebakınız}}


5393 - 5216 - Beled - Beled suresi
Belediye - Belediye Başkanlığı
Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Belediye mevzuatı
5393 sayılı Belediye Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunun 9. maddesi Mahalle kurulması
5393 sayılı Belediye Kanununun 6. Belediye sınırları
5393 sayılı Belediye Kanunun 23. maddesi ve 2005 yılı Anayasa Mahkemesi Kararı

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Şablon:Belediye mevzuatı
Şablon:Belediye

Madde 9-Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.

Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.