Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ

Kezzebet semûdu bin nuzur(nuzuri).


1. kezzebet : yalanladı
2. semûdu : Semud (kavmi)
3. bi en nuzuri : uyarıları


Diyanet İşleri : (23-24) Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: “İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Semûd da korkutucuları yalanladı.
Adem Uğur : Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Ahmed Hulusi : Semud da uyarıcıları yalanladı.
Ahmet Tekin : Semûd kavmi de sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcıları yalanladı.
Ahmet Varol : Semud da uyarıları yalanladı.
Ali Bulaç : Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Ali Fikri Yavuz : Semûd kavmi (Salih peygamberin öğüdlerini ve) azab haberlerini tekzib ettiler de,
Bekir Sadak : Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladi.
Celal Yıldırım : Semûd kavmi de (yapılan) uyarıları yalanladılar.
Diyanet İşleri (eski) : Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladı.
Diyanet Vakfi : Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Edip Yüksel : Semud da uyarıları yalanladı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Semûd o inzarları tekzib ettiler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Semud da o uyarıları yalanladılar,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Semûd da o uyarıları yalanladılar.
Fizilal-il Kuran : Semudoğulları da uyarıları yalanlamışlardı.
Gültekin Onan : Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Hasan Basri Çantay : Semud (kavmi, kendilerini azâb ile) korkutan (emir) leri yalan saydı (lar) da,
Hayrat Neşriyat : Semûd (kavmi de kendilerine o azabdan haber veren) korkutucuları yalanladı.
İbni Kesir : Semud kavmi de uyarıları yalanladı.
Muhammed Esed : Semud (kavmi de) bütün uyarılarımızı yalanlamıştı;
Ömer Nasuhi Bilmen : (23-24) Semûd (kavmi) korkutucuları tekzîp etti. Dediler ki: «Bizden bir tek beşere mi? Ona mı tâbi olacağız? Şüphe yok ki, biz o vakit elbette bir sapıklık ve çılgınlık içinde bulunmuş oluruz.»
Ömer Öngüt : Semud kavmi uyaran peygamberleri yalanladı.
Şaban Piriş : Semûd da tehdidine kulak asmadı.
Suat Yıldırım : (23-25) Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: "Yani biz," dediler, "içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir!"
Süleyman Ateş : Semûd da uyarıları yalandı:
Tefhim-ul Kuran : Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
Ümit Şimşek : Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı.
Yaşar Nuri Öztürk : Semûd da uyarıları yalanlamıştı.