FANDOM


وَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ

Ve lekad câe âle fir’avnen nuzur(nuzuru).

1. ve lekad : ve andolsun
2. câe : geldi
3. âle : ailesi
4. fir'avne : firavun
5. en nuzuru : uyarılar
İmam İskender Ali Mihr : Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki Firavun soyuna da korkutucular gelmişti.
Abdullah Parlıyan : Firavun halkına da kesinlikle bu tür uyarılar gelmişti.
Adem Uğur : Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki Firavun ailesine de uyarıcılar geldi.
Ahmet Tekin : Firavun’un kavmine, hanedanına, devlet görevlilerine, yandaşlarına da, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar, peygamberler gelmişti.
Ahmet Varol : Andolsun ki, Firavun ailesine de uyarılar gelmişti.
Ali Bulaç : Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.
Ali Fikri Yavuz : Celâlim hakkı için, Firavun ailesine de (azab haberlerini veren) peygamberler geldi.
Bayraktar Bayraklı : Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti.
Bekir Sadak : And olsun ki, Firavun erkanina uyaranlar geldi.
Celal Yıldırım : And olsun ki, Fir'avn ailesine de uyarılar geldi.
Cemal Külünkoğlu : Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, Firavun erkanına uyaranlar geldi.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti.
Edip Yüksel : Firavun'un erkanına da uyarıcılar gitmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şanım hakkı için al-i Fir'avn'e de geldi inzar edici Peygamberler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, Firavun'un ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.
Fizilal-il Kuran : Firavun yanlılarına da uyarılar gelmişti.
Gültekin Onan : Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki Fir'avn haanedanına da tehdîdler gelmişdir.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, Fir'avun ehline de (Allah’ın azâbından haber veren) korkutucular geldi.
İbni Kesir : Andolsun ki; Firavun erkanına da uyarıcılar geldi.
Kadri Çelik : Şüphesiz Firavun ailesine de uyarılar geldi.
Muhammed Esed : Firavun halkına (da) kesinlikle bu tür uyarılar gelmişti;
Ömer Nasuhi Bilmen : (41-42) Celâlim hakkı için Fir'avun'un âl'ine korkutucular gelmişti. Âyetlerimizin hepsini de tekzîp ettiler, artık Biz de onları bir muktedir azîzin yakalamasıyla yakaladık.
Ömer Öngüt : Andolsun ki Firavun hanedânına da uyarıcı peygamberler gelmişti.
Şaban Piriş : Firavun Hânedanına da uyarıcılar gelmişti.
Suat Yıldırım : Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi.
Süleyman Ateş : Fir'avn'ın kavmine de uyarılar gelmiştir.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.
Ümit Şimşek : Firavun hanedanına da uyarıcılar gelmişti.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.