FANDOM


55/78 Vakıa Suresi
Kuran-ı Kerim
56/2Arapça harfli ayet metni Edit

1. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

1. İza veka'atilvaki'atu.

Kelime anlamlı meal Edit

1. izâ : o zaman, olduğu zaman 2. vakaati : vuku buldu, oldu, gerçekleşti 3. el vâkiatu : o vakıa, o olay, o müthiş olay


Abdülbaki Gölpınarlı Edit

1- Ansızın kopacak kıyâmet kopunca.


Ali Bulaç Meali Edit

Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

(1-3) Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen 1. Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun


Diyanet Vakfı Meali Edit

Arapça'da demir anlamına gelen "hadid" kelimesiyle isimlenen ve demirin önemine işaret ettiği için bu adı alan sûre Medine'de inmiştir. 96(doksanaltı) âyettir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet koptuğu zaman,


Edip Yüksel Meali Edit

Rahman ve Rahim Allah'ın İsmiyle 1- Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

1. o vakıa (kıyamet) bir koptu mu,

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

1. Olacak vak'a olduğu zaman


Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(1-3) Kıyamet hadisesi vaki olduğu zaman. Onun vukûu için bir yalan yoktur. (O Kıyamet) Alçaltıcıdır, yükselticidir.


Muhammed Esed Edit

Eldeki bütün deliller, bu surenin Hicret'ten yaklaşık yedi yıl önce nazil olduğunu göstermektedir. 1. GERÇEKLEŞECEK olan (1) [sonunda] gerçekleştiği zaman,

1 - Yani, Son Saat ve Yeniden Dirilme.

Suat Yıldırım Edit

Mekke’de inmiştir. 96 âyettir. “Gerçeğin ta kendisi olan büyük hadise” anlamına gelen el-Vâkıa adı, ilk âyetten alınmıştır. Bu sûrede, kıyamet öncesinde meydana gelecek bazı haller, insanların teşkil ettikleri üç sınıf ve onların âhiretteki âkıbetleri ile Allah’ın varlığının ve birliğinin bazı delilleri, Kur’ân’ın bazı vasıfları bildirilir.

Abdullah İbn Mes’ud (r.a.), Hz. Peygamber (a.s.m.)’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Kim Vâkı’a sûresini her gece okursa ona fakirlik isabet etmez”. (Ebu Ya’lâ, Beyhakî).

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1 – O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler!..


Süleyman Ateş Meali Edit

56/46/0 Adını birinci âyetindeki Vâkı'a kelimesinden alan sûre, Mekke'de, Tâhâ Sûresinden sonra inmiştir. Mushafta 56, inişte 46. sûredir. 96 âyettir. 81-82. âyetlerinin Medine'de indiği söylenir.

1 Olacak vak'a olduğu (kıyâmet koptuğu) zaman,


Şaban Piriş Meali Edit

Gerçekleşecek olan gerçekleştiği zaman!


Ümit Şimşek Meali Edit

O gerçek hadise gerçekleştiğinde,

Yaşar Nuri Öztürk Edit

O beklenen müthiş olay olduğunda,


Yusuf Ali (English) Edit

1. When the Event Inevitable cometh to pass,


M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.