FANDOM


56/1 Vakıa Suresi
Kuran-ı Kerim
56/3


Arapça harfli ayet metni

2. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

2. Leyse livak'atiha kazibetun.

Kelime anlamlı meal Edit

1. leyse : değil, yok 2. li vak'ati-hâ : onun vuku bulmasını, gerçekleşmesini 3. kâzibetun : yalanlayan kimse


Abdülbaki Gölpınarlı Edit

2- Kopacağına dâir söylenen sözlerde yalan yok

Ali Bulaç Meali Edit

Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan diyecek yoktur.

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

(1-3) Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

2. onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.


Diyanet Vakfı Meali Edit

2. Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;


Edip Yüksel Meali Edit

2- Onun gerçekleşmesini artık yalanlayan çıkmaz.


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

2. onun oluşuna yalan diyen dil olmaz.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Olmaz vak'asına yalan diyen dil

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(1-3) Kıyamet hadisesi vaki olduğu zaman. Onun vukûu için bir yalan yoktur. (O Kıyamet) Alçaltıcıdır, yükselticidir.

Muhammed Esed Edit

2. onun yalan olmadığı apaçık ortaya çıkacaktır;

Suat Yıldırım Edit

2. Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz.

Süleyman Ateş Meali Edit

2. Onun oluşunu yalanlayacak yoktur.


Şaban Piriş Meali Edit

Bunun olacağı yalan değildir.

Ümit Şimşek Meali Edit

Yaşar Nuri Öztürk Edit

2. Yoktur onun oluşunu yalanlayacak.

Yusuf Ali (English) Edit

2. Then will no (soul) deny its coming.

M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.