Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.698
pages
56/8 Vakıa Suresi
Kuran-ı Kerim
56/10


Arapça harfli ayet metni[]

9. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

Latin harflerine transcriptli metin[]

9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.

Kelime anlamlı meal[]

  • ve : ve
  • ashâbu : ashab, sahip olanlar
  • el meş'emeti : meş'emet, hayırsız, uğursuz
  • mâ : ne
  • ashâbu : ashab, sahip olanlar
  • el meş'emeti : meş'emet, hayırsız, uğursuz


Abdülbaki Gölpınarlı[]

9- Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.


Ali Bulaç Meali[]

"Ashab-ı Meş'eme" ne (mutsuz ve uğursuzdur o) "Ashab-ı Meş'eme".

Ahmet Varol Meali[]

Diyanet İşleri Meali(Eski)[]

Diyanet İşleri Meali(Yeni)[]

9. Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!


Diyanet Vakfı Meali[]

9. Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!


Edip Yüksel Meali[]

9- Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar!


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin)[]

9. Solda solun adamları, ne mutsuzdur onlar!

Elmalılı Meali (Orjinal)[]

Ömer Nasuhi Bilmen[]

Muhammed Esed[]

9. Ve kiminiz kötülüğe batmışlardan (3) olacak: Ah! ne [mutsuz] kimselerdir kötülüğe batmış olanlar!

3 - Lafzen, "soldakilerden" [yahut "soldaki insanlardan"]: meymenet ifadesinin "doğruyu bulmuş olanlar" manasında mecaz olarak kullanılması gibi meş'emet terimi de "kötülüğe batmayı" (mesela, 90:19'da) göstermek için kullanılır. Bu her iki mecazın kökeni, gelecekteki bazı olayların, kuşların belli dönemlerdeki uçuş yönlerine bakılarak tahmin edilebileceği inancına dayanır: eğer sağ yöne doğru uçmuşlarsa uğurlu gelecek, uçuş sola doğru ise tersi. Bu eski inanış zamanla dilin kullanımına yansımış, böylece "sağ" ve "sol" kavramları, az veya çok "uğurlu" veya "uğursuz" ile eş anlamlı hale gelmiştir. Kur'an'ın deyimsel kullanımında bu iki kavram, sırasıyla, "doğruluk/dürüstlük" ve "eğrilik/kötülük"e dönüşmüştür.


Suat Yıldırım[]

9. Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar!


Süleyman Ateş Meali[]

56/46/9 Solun adamları (amel defterleri sol tarafından verilenler), ne uğursuzlardır onlar!


Şaban Piriş Meali[]

Ümit Şimşek Meali[]

Yaşar Nuri Öztürk[]

9. İşte şomluk ve bunalım yâranı. Nedir şomluk ve bunalım yâranı?

Yusuf Ali (English)[]

9. And the Companions of the Left Hand,- what will be the Companions of the Left Hand?

M. Pickthall (English)[]

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş)[]

Muhammed Esed Tefsiri[]

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri[]

Advertisement